บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 7,550 เข้าชมวันนี้
  • 30,064 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,165,734 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

คนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีของสิ่งใดบ้างที่เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องเสียภาษี และมีสิ่งใดบ้างที่ต้องเสียภาษี

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:16:13
จำนวนผู้เข้าชม : 8,893

คำถาม :

คนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีของสิ่งใดบ้างที่เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องเสียภาษี และมีสิ่งใดบ้างที่ต้องเสียภาษี

คำตอบ :

ของทุกชนิดที่นำเข้ามาในประเทศ ต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร และ  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  แต่สำหรับของที่คนเดินทางนำเข้าที่มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากร จะต้องเป็นของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เอง หรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ เว้นแต่ รถยนต์ อาวุธปืน และเสบียง แต่ถ้าเป็นการย้ายภูมิลำเนา ของยกเว้นอากรก็มีมากขึ้น คือขยายคลุมไปถึงของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ที่ เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนาและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ ทั้งนี้ ของดังกล่าวจะต้องนำเข้าถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผู้นำเข้าของเข้ามาถึงหรือไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้นำเข้าเข้ามาถึง 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 14:57:26
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร