บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,689 เข้าชมวันนี้
  • 47,251 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,182,921 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว แต่ยังคงใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลเดิม สอบถามว่า บริษัทต้องติดต่อกรมศุลกากรหรือไม่ อย่างไร

วันที่ : 18 เมษายน 2562 10:36:35
จำนวนผู้เข้าชม : 1,971

คำถาม :

บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว แต่ยังคงใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลเดิม สอบถามว่า บริษัทต้องติดต่อกรมศุลกากรหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

บริษัทต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามแบบแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 113/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ที่ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กรมศุลกากร  และต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่  พร้อมนำใบอนุญาตฯ ฉบับเดิมมาให้พนักงานศุลกากรกำกับคำว่า “ยกเลิก”  


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:05:56
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร