ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

การขอใช้สิทธิยกเว้นอากรของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้วต้องทำอย่างไร

วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 15:47:22
จำนวนผู้เข้าชม : 2,266

คำถาม :

การขอใช้สิทธิยกเว้นอากรของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้วต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

  1. ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนยื่นคำร้องพร้อมเอกสารต่างๆ ในการขอใช้สิทธิยกเว้นอากร ที่ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาสิทธิในการยกเว้นอากร หากมีของใช้ส่วนตัวที่เข้ามาแต่ไม่ได้รับการยกเว้นอากร ต้องดำเนินการชำระภาษีอากรตามปกติ
  3. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการยกเว้นอากร
  4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใบขนสินค้าในระบบ Paperless
  5. ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน คืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วให้ผู้นำของเข้าเพื่อนำไปชำระอากร (ถ้ามี) กรณีของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้วที่นำเข้าได้รับการยกเว้นอากรทั้งหมด
  6. ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนนำเอกสารไปติดต่อส่วนตรวจปล่อยสินค้าเพื่อขอรับสินค้าได้
  7. เจ้าหน้าที่ศุลกากร จะทำการตรวจของว่าตรงตามสำแดงหรือไม่ หากถูกต้องก็จะอนุญาตให้ผู้นำของเข้านำของออกจากอารักขาศุลกากรได้


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 สิงหาคม 2560 15:51:26
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-134-1246
อีเมล์ : 68000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร