พิกัดศุลกากร

GSP

ความเป็นมา

ความเป็นมา (ที่มา: เวบไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

Rules of Origin

  Operation Certification Procedure

   ประกาศกระทรวงการคลัง

    ประกาศกรมศุลกากร

     ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

      หนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติภายใต้เขตการค้าเสรี

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (สกก.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
       กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
       หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7014 หรือ 0-2667-6459
       อีเมล์ : 80150000@customs.go.th

       ipv6 ready acheker
       ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
       ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร