บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 928 เข้าชมวันนี้
  • 109,410 เข้าชมเดือนนี้
  • 5,075,188 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ทปษ.วิจักษณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ Tariff e-Service , ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) และการทำประชาพิจารณ์

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ Tariff e-Service , ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) และการทำประชาพิจารณ์เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการศุลกากรพร้อมใบขนสินค้า ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2562 15:52:16
จำนวนผู้เข้าชม : 1,067
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร