ผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากรศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2566) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ นายสมบัติ พัฒนมาศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization Regional Training Centers) เมืองชอนอัน สาธารณรัฐเกาหลี โดยศูนย์ฝึกดังกล่าวนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านการศุลกากร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียนรู้และนำทักษะศุลกากรด้านต่าง ๆ ไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ โดยใช้เป็นศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่จากทั้งในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

ณ เมืองชอนอัน สาธารณรัฐเกาหลี


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2566 14:57:45
จำนวนผู้เข้าชม : 3,666
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร