ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)10 เมษายน 2563 14:30:1161
2 ตรวจคัดเลือกและประเมินผลเพื่ออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ10 เมษายน 2563 14:01:4241
3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเรือสำราญและกีฬา ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)10 เมษายน 2563 14:29:2151
4 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ10 เมษายน 2563 13:24:1260
5 กระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร10 เมษายน 2563 15:24:3873
6 กระบวนการรายงานเรือออก ยื่นบัญชีสินค้า10 เมษายน 2563 15:24:0944
7 กระบวนการพิธีการศุลกากรสำหรับของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรนครพนม10 เมษายน 2563 14:36:0448
8 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน10 เมษายน 2563 14:18:2973
9 กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 เมษายน 2563 14:15:4454
10 กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า10 เมษายน 2563 14:26:0850
11 กระบวนการงานสารบรรณ10 เมษายน 2563 14:23:0857
12 กระบวนการคืนอากรทั่วไป10 เมษายน 2563 15:21:2698
13 กระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร10 เมษายน 2563 14:33:5240
14 กระบวนการ พิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ10 เมษายน 2563 14:16:3261
15 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว10 เมษายน 2563 14:25:0246
16 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ10 เมษายน 2563 14:16:1178
17 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก10 เมษายน 2563 14:32:4973
18 กระบวนการ การตรวจตัดปีและการตรวจราชการ10 เมษายน 2563 14:39:0241
19 กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ10 เมษายน 2563 14:02:1345
ผลลัพท์ทั้งหมด 19 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร