สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.3 ตุลาคม 25669
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม 3 ตุลาคม 25666
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)3 ตุลาคม 25667
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (ศภ.3)3 ตุลาคม 25668
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่3 ตุลาคม 25667
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.53 ตุลาคม 25668
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ2 ตุลาคม 256619
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 2 ตุลาคม 256621
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน2 ตุลาคม 256619
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน กันยายน 25662 ตุลาคม 256619
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี2 ตุลาคม 256621
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ตุลาคม 256617
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 ตุลาคม 256619
14 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 ดสบ.26 กันยายน 256643
15 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด13 กันยายน 256663
16 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง12 กันยายน 256669
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช8 กันยายน 256673
18 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย8 กันยายน 256660
19 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 กันยายน 256666
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 256668
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว5 กันยายน 256660
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม 5 กันยายน 256659
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 กันยายน 256698
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 กันยายน 256662
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)4 กันยายน 256659
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 กันยายน 256671
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)4 กันยายน 256662
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 กันยายน 256657
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 กันยายน 256663
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนlสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 1 กันยายน 256681
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 กันยายน 256671
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25661 กันยายน 256686
33 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 256695
34 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 256679
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ31 สิงหาคม 256698
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี28 สิงหาคม 256671
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 ด่านศุลกากรนครพนม28 สิงหาคม 256670
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)21 สิงหาคม 256678
39 รายงาน สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 256616 สิงหาคม 2566109
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)9 สิงหาคม 256682
41 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8 สิงหาคม 256697
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 สิงหาคม 256693
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)7 สิงหาคม 256698
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 สิงหาคม 256684
45 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย7 สิงหาคม 256682
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)7 สิงหาคม 2566115
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 สิงหาคม 256691
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ4 สิงหาคม 256683
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 สิงหาคม 256690
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์4 สิงหาคม 256683
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว4 สิงหาคม 2566133
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 สิงหาคม 256694
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน3 สิงหาคม 256687
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 13 สิงหาคม 256685
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 สิงหาคม 256682
56 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ดสบ.27 กรกฎาคม 256688
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี26 กรกฎาคม 256685
58 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน21 กรกฎาคม 256689
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 หน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ตุลาคม 256518 กรกฎาคม 256691
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 256518 กรกฎาคม 256690
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 3 มกราคม 256618 กรกฎาคม 256685
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มกราคม 256618 กรกฎาคม 256687
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256618 กรกฎาคม 256684
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มีนาคม 256618 กรกฎาคม 256694
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 1 พฤษภาคม 256618 กรกฎาคม 256684
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 1 มิถุนายน 256618 กรกฎาคม 256680
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 11 กรกฎาคม 256618 กรกฎาคม 256692
68 สรุปผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ของ สบพ. สลข.17 กรกฎาคม 2566115
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256692
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256693
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256692
72 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย7 กรกฎาคม 256695
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สอด7 กรกฎาคม 2566101
74 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่26 กรกฎาคม 2566113
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน6 กรกฎาคม 256697
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว5 กรกฎาคม 256687
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ4 กรกฎาคม 2566111
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 กรกฎาคม 256695
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด4 กรกฎาคม 256696
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)4 กรกฎาคม 2566101
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)4 กรกฎาคม 256690
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง4 กรกฎาคม 2566138
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง4 กรกฎาคม 256680
84 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรระนอง4 กรกฎาคม 256684
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 กรกฎาคม 256688
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 13 กรกฎาคม 256697
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรชุมพร3 กรกฎาคม 2566100
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน3 กรกฎาคม 256695
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 กรกฎาคม 2566107
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี30 มิถุนายน 256690
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (ดสบ)28 มิถุนายน 2566105
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.16 มิถุนายน 2566156
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.16 มิถุนายน 2566139
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน15 มิถุนายน 2566103
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ฝพด .1 สบพ สลข.13 มิถุนายน 2566118
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ6 มิถุนายน 2566115
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สอด6 มิถุนายน 2566111
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)6 มิถุนายน 2566110
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรคลองใหญ่)2 มิถุนายน 2566102
100 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรระนอง2 มิถุนายน 2566110
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,599 จำนวน 16 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร