1ไม่มีเลขที่ March 12, 20218,074
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,425
3ไม่มีเลข July 20, 20201,745
4ไม่มีเลข June 30, 20201,692
5ไม่มีเลข May 20, 20201,923
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,105
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,714
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,850
9- October 28, 20194,213
10- October 8, 20192,186
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,471
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,143
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,641
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,428
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,825
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,751
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,237
18ไม่มี May 8, 201711,389
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,361
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,656
21 March 3, 20155,490
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,557
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,394
24ประกาศ October 10, 20145,171
25ไม่มี October 3, 20145,072
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,266
27กค0503/ว131 March 13, 20135,170
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,124
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,159
30กค 0503/258 April 4, 20125,182
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,104
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,047
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,073
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,163
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,123
36 September 2, 20115,434
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,121
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20105,021
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,054
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,058
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,066
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,035
43------- April 15, 20095,117
44------- April 10, 20094,957
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,094
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,065
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,358
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,132
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20075,003
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,140
51กค 0503/ว 201 February 28, 20075,033
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,955
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,108
54-(กค 0503/1312) December 16, 20055,009
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,093
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,992
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,025
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,920
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,902
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,946
61ไม่มี 4,978
62ไม่มี 5,020
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th