บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 221 เข้าชมวันนี้
  • 44,823 เข้าชมเดือนนี้
  • 1,872,886 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 8408.49.00 และ 9032.89.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2560 17:42:08
2 เพิ่มพิกัด 82073000 และ 85318090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2560 17:36:55
3 เพิ่มพิกัด 8483.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 04-12-2560 15:53:56
4 เพิ่มพิกัด 82072000 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 04-12-2560 11:24:48
5 เพิ่มพิกัด 487314990 และ 73181590 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-12-2560 11:42:23
6 Area Code Area Code 30-11-2560 10:05:03
7 เพิ่มพิกัด 3926.30.00 8302.30.90 8308.20.00 8708.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 29-11-2560 16:38:52
8 Export Exchange Rate (Dec.) 2017 Export Exchange Rate 27-11-2560 10:35:49
9 Import Exchange Rate (Dec.) 2017 Import Exchange Rate 27-11-2560 10:35:04
10 เพิ่มพิกัด 84145199 ในรหัสสิทธิเศษ 329 Import Duty Rate 23-11-2560 16:28:20
11 เพิ่มพิกัด 73269099 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 23-11-2560 16:27:28
12 เพิ่มพิกัด 85045020 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 23-11-2560 16:25:55
13 ปรับปรุงข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษตามหน้า ป.คลัง ม.12 แบบมีเงื่อนไขข้อ 3 (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 13/11/2560) Import Duty Rate 22-11-2560 11:19:15
14 เพิ่มพิกัด 84839099 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-11-2560 15:53:30
15 เพิ่มพิกัด 4202.12.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:48:42
16 พิกัด 42029190 และ 42029290 สิทธิ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:44:21
17 เพิ่มพิกัด 84145999 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 17-11-2560 15:40:23
18 เพิ่ม87033272_403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:30:14
19 ISO Port Code ISO Port Code 15-11-2560 16:53:44
20 เพิ่มพิกัด 7323.99.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 16:18:37
21 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 14:02:08
22 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี Import Duty Rate 14-11-2560 10:28:34
23 แก้ไขรายการ พรก. ฉบับที่ 6/2560 จำนวน 6 รายการ Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:34
24 แก้ไขข้อมูลพิกัด 9504.50.10 รหัสสิทธิพิเศษ ITA Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:07
25 แก้ไขข้อมูลพิกัด 7113.19.10 รหัสสิทธิพิเศษ 000 Import Duty Rate 13-11-2560 15:54:53
26 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ 378 และปรับปรุงรหัสสิทธิพิเศษ 226 และ JEW Import Duty Rate 11-11-2560 13:49:28
27 เปิดประกาศกระทรวงการคลังมาตรา12และมาตรา14 Import Duty Rate 11-11-2560 13:48:32
28 ปิดประกาศกระทรวงการคลังมาตรา12และมาตรา14 Import Duty Rate 11-11-2560 13:47:25
29 Excise Tariff Excise Tariff 03-11-2560 15:37:23
30 เพิ่มพิกัด 8504.50.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 02-11-2560 15:26:32
31 เปิดสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัด 2304.00.90 แยกเป็น 3 รหัสย่อย (3 รหัสสถิติ) ตามประกาศ WTO ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 Import Duty Rate 02-11-2560 15:24:30
32 ปิดสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัด 2304.00.90 แยกเป็น 3 รหัสย่อย (3 รหัสสถิติ) ตามประกาศ WTO ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 Import Duty Rate 02-11-2560 15:23:30
33 เพิ่มพิกัด 4016.99.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 01-11-2560 11:10:09
34 Export Exchange Rate (Nov.) 2017 Export Exchange Rate 27-10-2560 10:37:50
35 Import Exchange Rate (Nov.) 2017 Import Exchange Rate 27-10-2560 10:37:10
36 เพิ่มข้อมูลในรหัสสิทธิพิเศษ 337 (การกีฬา) Import Duty Rate 24-10-2560 14:46:24
37 เพิ่มพิกัด 3926.30.00 8302.30.90 8308.20.00 และ 8708.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-10-2560 08:38:09
38 เพิ่มพิกัด 7304.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 17-10-2560 15:31:22
39 เพิ่มพิกัด 3923.50.00 และ 3926.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-10-2560 10:47:30
40 เพิ่มพิกัด 4202.91.90 และพิกัด 4202.92.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 06-10-2560 16:19:06
41 แก้ไขข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ 210 ประเภท 59.11 Import Duty Rate 03-10-2560 15:25:24
42 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 28 กันยายน 2560) Tariff Statistic > 28-09-2560 10:12:18
43 Export Exchange Rate (Oct.) 2017 Export Exchange Rate 25-09-2560 09:33:52
44 Import Exchange Rate (Oct.) 2017 Import Exchange Rate 25-09-2560 09:32:56
45 เปิดสิทธิ JEW สำหรับงานแสดงระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560 Import Duty Rate 14-09-2560 11:55:30
46 เพิ่มพิกัด 3910.00.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 11-09-2560 08:51:02
47 เพิ่มพิกัด 9032.89.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 31-08-2560 16:20:42
48 เพิ่มพิกัด 8208.10.00 และ 8509.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 29-08-2560 13:20:50
49 Export Exchange Rate (Sep.) 2017 Export Exchange Rate 28-08-2560 09:35:31
50 Import Exchange Rate (Sep.) 2017 Import Exchange Rate 28-08-2560 09:34:56
51 เพิ่มพิกัด 8430.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 25-08-2560 13:09:50
52 เพิ่มพิกัด 8502.12.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-08-2560 14:43:11
53 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 22/08/2560) รายชื่อผู้พัฒนา Software 22-08-2560 10:20:36
54 เพิ่มพิกัด 8704.23.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 212 Import Duty Rate 07-08-2560 11:04:16
55 FORMAT REFERENACE FILE อื่น ๆ 04-08-2560 16:46:11
56 เพิ่มประเภทย่อย 84.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 01-08-2560 11:40:55
57 Export Exchange Rate (Aug.) 2017 Export Exchange Rate 26-07-2560 09:09:21
58 Import Exchange Rate (Aug.) 2017 Import Exchange Rate 26-07-2560 09:08:35
59 เพิ่มพิกัด 6914.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 21-07-2560 14:11:35
60 เพิ่มพิกัด 8501.10.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 21-07-2560 13:57:49
61 เพิ่มพิกัด 8536.90.32 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 21-07-2560 13:55:51
62 เพิ่มพิกัด 9403.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 18-07-2560 16:22:17
63 เพิ่มพิกัด 7609.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 และเพิ่มพิกัด 8501.52.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 12-07-2560 13:16:32
64 Export Exchange Rate (Jul.) 2017 Export Exchange Rate 26-06-2560 14:34:25
65 Import Exchange Rate (Jul.) 2017 Import Exchange Rate 26-06-2560 14:33:38
66 เพิ่มพิกัด 9405.99.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 21-06-2560 15:56:31
67 เพิ่มพิกัด 7412.20.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 15-06-2560 08:22:03
68 เพิ่มพิกัด 9603.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 08-06-2560 07:45:43
69 ISO Country Code ISO Country Code 26-05-2560 10:10:30
70 Export Exchange Rate (Jun.) 2017 Export Exchange Rate 26-05-2560 09:10:06
71 Import Exchange Rate (Jun.) 2017 Import Exchange Rate 26-05-2560 09:09:24
72 เพิ่มพิกัด 7305.12.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 26-05-2560 07:39:28
73 เพิ่มพิกัด 7305.12.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 24-05-2560 09:17:39
74 เพิ่มข้อมูลพิกัด 3920.62.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 (อัตรา AJ1) Import Duty Rate 26-04-2560 16:31:14
75 Export Exchange Rate (May.) 2017 Export Exchange Rate 25-04-2560 08:28:57
76 Import Exchange Rate (May.) 2017 Import Exchange Rate 25-04-2560 08:28:20
77 เพิ่มพิกัด 8204.11.00 และ 8509.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 24-04-2560 14:24:22
78 เพิ่มพิกัด 8207.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 21-04-2560 11:08:53
79 เพิ่มพิกัด 7318.19.90 และพิกัด 7318.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 18-04-2560 15:47:24
80 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-ออสเตรเลีย บัญชี 3 Import Duty Rate 11-04-2560 15:12:09
81 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 11-04-2560 15:11:47
82 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 11-04-2560 11:58:25
83 เพิ่มพิกัด 6310.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 05-04-2560 08:15:16
84 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี (รายการพิกัด 7223.00.90 ซึ่งเป็นการแก้ไขเฉพาะ รายการ หรือ รายละเอียดของสินค้า) Import Duty Rate 03-04-2560 08:02:40
85 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี (รายการพิกัด 7223.00.10 ซึ่งเป็นการแก้ไขเฉพาะ รายการ หรือ รายละเอียดของสินค้า) Import Duty Rate 03-04-2560 08:02:19
86 เพิ่มพิกัด 3926.90.99 และพิกัด 7318.15.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 29-03-2560 17:07:32
87 เพิ่มพิกัด 7016.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 27-03-2560 14:03:04
88 Export Exchange Rate (Apr.) 2017 Export Exchange Rate 27-03-2560 09:17:11
89 Import Exchange Rate (Apr.) 2017 Import Exchange Rate 27-03-2560 09:16:47
90 เพิ่มพิกัด 6310.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate 23-03-2560 15:36:54
91 เพิ่มพิกัด 71129990 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-03-2560 08:34:53
92 เพิ่มพิกัด 8207.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-03-2560 15:42:14
93 เพิ่มพิกัด 3923.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-03-2560 15:41:33
94 เพิ่มพิกัด 7610.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-03-2560 14:37:04
95 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 17-03-2560 08:04:06
96 เพิ่มพิกัด 5402.61.00 และ 8523.51.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 16-03-2560 11:08:52
97 เพิ่มพิกัด 8413.19.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 14-03-2560 14:40:52
98 เพิ่มพิกัด 8432.29.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 14-03-2560 13:54:41
99 เพิ่มพิกัด 8204.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 14-03-2560 13:45:03
100 แก้ไขอัตราประเภทพิกัด 40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 08-03-2560 13:42:53
ผลลัพท์ทั้งหมด 657 จำนวน 7 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร