บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 296 เข้าชมวันนี้
  • 121,125 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,416,295 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 3926.90.59 และ 7325.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 19-10-2561 14:25:47
2 ISO Port Code ISO Port Code 19-10-2561 12:09:36
3 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 403 จำนวน 22 รายการ Import Duty Rate 17-10-2561 15:44:05
4 เพิ่มสิทธิ 311 พิกัด85235199 85437090 Import Duty Rate 05-10-2561 15:08:22
5 เพิ่มสิทธิ 311 พิกัด 84619099 Import Duty Rate 05-10-2561 15:07:43
6 เพิ่มพิกัด 69032000 สิทธิ 403 Import Duty Rate 05-10-2561 14:16:02
7 เพิ่มพิกัด 8703.80.17 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 02-10-2561 15:49:59
8 เพิ่มพิกัด 7318.16.90 และ 8544.49.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 27-09-2561 11:53:11
9 เพิ่มพิกัด 3816.00.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-09-2561 11:32:30
10 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 26/09/2561) รายชื่อผู้พัฒนา Software 26-09-2561 16:51:42
11 Export Exchange Rate (Oct.) 2018 Export Exchange Rate 25-09-2561 10:24:34
12 Import Exchange Rate (Oct.) 2018 Import Exchange Rate 25-09-2561 10:23:49
13 เพิ่มพิกัด 84283290 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-09-2561 14:01:26
14 เพิ่มพิกัด 8415.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-09-2561 11:30:24
15 แก้ไขวันปิดพิกัด 9032.89.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (01/01/2560 - 12/11/2560) Import Duty Rate 14-09-2561 16:27:10
16 เพิ่มพิกัด 9032.89.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 14-09-2561 15:30:15
17 เพิ่มพิกัด 8415.90.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-09-2561 16:40:46
18 เพิ่มพิกัด 3917.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 13-09-2561 14:40:01
19 เปิดสิทธิ JEW 7-11-2018 Import Duty Rate 11-09-2561 11:29:23
20 เพิ่มพิกัด 6902.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-09-2561 10:42:01
21 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment (update 10/9/2561) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee 10-09-2561 15:50:00
22 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Guarantee (update 10/9/2561) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee 10-09-2561 15:49:37
23 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 31 สิงหาคม 2561) Tariff Statistic > 30-08-2561 18:05:39
24 เพิ่มพิกัด 8504.40.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 29-08-2561 15:30:01
25 อัปเดตพิกัด 8207.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 27-08-2561 14:51:45
26 Export Exchange Rate (Sep.) 2018 Export Exchange Rate 27-08-2561 11:13:32
27 Import Exchange Rate (Sep.) 2018 Import Exchange Rate 27-08-2561 11:12:47
28 Area Code Area Code 24-08-2561 16:38:49
29 เพิ่มพิกัด 8462.29.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 31-07-2561 10:56:54
30 Export Exchange Rate (Aug.) 2018 Export Exchange Rate 26-07-2561 10:15:36
31 Import Exchange Rate (Aug.) 2018 Import Exchange Rate 26-07-2561 10:15:03
32 เพิ่มพิกัด 8527.29.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-07-2561 17:14:06
33 เพิ่มพิกัด 5911.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-07-2561 16:12:39
34 เพิ่มพิกัด 8516.40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 20-07-2561 10:55:37
35 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 (18072018) Import Duty Rate 18-07-2561 16:56:27
36 เพิ่มพิกัด 8704.21.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate 17-07-2561 10:53:47
37 เพิ่มพิกัด 8903.91.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 17-07-2561 10:53:04
38 เพิ่มพิกัด 2002.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-07-2561 11:27:27
39 เพิ่มพิกัด 6914.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 11-07-2561 11:26:34
40 เพิ่มพิกัด 9506.91.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 06-07-2561 12:42:35
41 เพิ่มพิกัด 7211.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 03-07-2561 09:38:27
42 เพิ่มพิกัด 5603.93.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-06-2561 14:27:28
43 Export Exchange Rate (Jul.) 2018 Export Exchange Rate 26-06-2561 16:09:39
44 Import Exchange Rate (Jul.) 2018 Import Exchange Rate 26-06-2561 16:06:28
45 ม.12 เพิ่มสิทธิ 210 พิกัด 7318.22.00 7318.24.00 8536.69.99 8536.50.39 8536.50.69 Import Duty Rate 21-06-2561 16:14:17
46 Excise Tariff Excise Tariff 20-06-2561 09:58:03
47 เพิ่มพิกัด 8430.61.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 14-06-2561 14:50:54
48 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 04-06-2561 09:33:01
49 เพิ่มพิกัด 4 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 28-05-2561 17:15:29
50 Export Exchange Rate (Jun.) 2018 Export Exchange Rate 28-05-2561 11:22:33
51 Import Exchange Rate (Jun.) 2018 Import Exchange Rate 28-05-2561 11:21:55
52 เพิ่มพิกัด 8536.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 22-05-2561 10:54:39
53 เพิ่มพิกัด 8703.22.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-05-2561 15:29:30
54 เพิ่มพิกัด 8501.52.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 21-05-2561 11:34:37
55 เพิ่มพิกัด 85369032 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-05-2561 15:35:05
56 เพิ่มพิกัด 7318.29.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-05-2561 15:55:04
57 เพิ่มพิกัด 8518.21.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-05-2561 14:41:15
58 เพิ่มพิกัด 8481.80.62 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 08-05-2561 14:40:10
59 เพิ่มพิกัด 3917.40.00 4009.42.90 และ 7307.92.90 Import Duty Rate 04-05-2561 13:29:48
60 เพิ่มพิกัด 85045020 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (01-01-2555) Import Duty Rate 02-05-2561 10:27:56
61 Export Exchange Rate (May.) 2018 Export Exchange Rate 26-04-2561 09:44:35
62 Import Exchange Rate (May.) 2018 Import Exchange Rate 26-04-2561 09:44:02
63 เพิ่มพิกัด 9114.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-04-2561 11:02:37
64 เพิ่มพิกัด 84289090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-04-2561 17:17:53
65 Stucture Area Code Area Code 19-04-2561 13:28:14
66 เพิ่มพิกัด 7318.15.10 7318.16.10 7318.22.00 และ 8529.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 18-04-2561 11:15:26
67 เพิ่มพิกัด 8424.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-04-2561 09:51:03
68 เพิ่มพิกัด 8544.49.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 09-04-2561 16:58:09
69 เพิ่มพิกัด 8483.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 09-04-2561 10:55:09
70 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 05-04-2561 16:00:50
71 เพิ่มพิกัด 8516.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 05-04-2561 14:43:13
72 เพิ่มพิกัด 4203.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 02-04-2561 09:55:47
73 Export Exchange Rate (Apr.) 2018 Export Exchange Rate 26-03-2561 10:28:54
74 Import Exchange Rate (Apr.) 2018 Import Exchange Rate 26-03-2561 10:28:04
75 เพิ่มพิกัด 5911.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 22-03-2561 15:21:51
76 เพิ่มพิกัด 8528.59.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-03-2561 09:57:02
77 เพิ่มพิกัด 8536.41.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-03-2561 14:38:44
78 เพิ่มพิกัด 8479.82.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-03-2561 11:14:20
79 เปิด ประกาศ WTO2 Import Duty Rate 09-03-2561 09:47:16
80 ปิด อัตราอากรเดิม Import Duty Rate 09-03-2561 09:46:49
81 เพิ่มพิกัด 7318.15.90 และ 8483.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 05-03-2561 15:51:25
82 เพิ่มพิกัด 3926.90.53 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 28-02-2561 16:52:30
83 Unit Code Unit Code 27-02-2561 11:08:34
84 แฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน Unit Code 27-02-2561 10:38:05
85 เปิดสิทธิพิเศษ JEW สำหรับงานฯ ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ. 2561 Import Duty Rate 27-02-2561 09:41:11
86 Export Exchange Rate (Mar.) 2018 Export Exchange Rate 27-02-2561 09:37:21
87 Import Exchange Rate (Mar.) 2018 Import Exchange Rate 27-02-2561 09:36:13
88 เพิ่มพิกัด 8453.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 20-02-2561 14:36:12
89 เพิ่มพิกัด 7225.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 19-02-2561 09:55:44
90 เพิ่มพิกัด 4016.99.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-02-2561 11:54:07
91 เพิ่มพิกัด 7210.30.11 และ 8501.10.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 05-02-2561 13:26:59
92 เพิ่มพิกัด 8501.20.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 02-02-2561 10:30:06
93 เพิ่มพิกัด 7411.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 02-02-2561 09:48:04
94 เพิ่มพิกัด 8506.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 31-01-2561 14:47:24
95 Export Exchange Rate (Feb.) 2018 Export Exchange Rate 26-01-2561 09:53:27
96 Import Exchange Rate (Feb.) 2018 Import Exchange Rate 26-01-2561 09:52:52
97 เพิ่มพิกัด 8205.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:46
98 เพิ่มพิกัด 8544.42.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:29
99 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:04
100 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-01-2561 15:16:39
ผลลัพท์ทั้งหมด 773 จำนวน 8 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร