บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 787 เข้าชมวันนี้
  • 37,523 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,120,094 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 ISO Port Code ISO Port Code 09-06-2566 15:43:27
2 เพิ่มพิกัด 6110.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2566 11:35:18
3 เพิ่มพิกัด 8203.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2566 11:33:50
4 เพิ่มพิกัด 8504.40.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 11:29:09
5 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 07:05:13
6 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 07:03:50
7 Permission Goods Zip Permission Goods 06-06-2566 12:20:08
8 Permission Goods Excel Permission Goods 06-06-2566 12:19:53
9 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 02-06-2566 16:05:02
10 เพิ่มพิกัด 8429.51.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-06-2566 13:47:54
11 เพิ่มพิกัด 4016.99.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-06-2566 13:46:42
12 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-06-2566 13:44:57
13 เพิ่มพิกัด 6117.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-06-2566 10:14:49
14 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-05-2566 16:26:50
15 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-05-2566 15:29:26
16 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ PEV Privilage Code 26-05-2566 13:37:51
17 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-05-2566 15:59:29
18 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-05-2566 15:17:12
19 เพิ่มพิกัด 8531.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-05-2566 16:33:10
20 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 23-05-2566 14:48:24
21 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 23-05-2566 14:47:14
22 เพิ่มพิกัด 8419.89.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-05-2566 13:42:26
23 เพิ่มพิกัด 7311.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-05-2566 16:15:59
24 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-05-2566 16:03:42
25 เพิ่มพิกัด 8429.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2566 16:30:56
26 เพิ่มพิกัด 8711.50.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2566 11:22:43
27 Excise Tariff Excise Tariff > 16-05-2566 16:27:42
28 เพิ่มพิกัดจำนวน 12 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 14:39:29
29 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 13:45:13
30 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 07:46:56
31 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 07:44:48
32 เพิ่มพิกัด 4115.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-05-2566 17:05:13
33 เพิ่มพิกัด 0406.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-05-2566 17:03:43
34 เพิ่มพิกัด 4202.32.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-04-2566 14:35:23
35 เพิ่มพิกัด 7204.29.00 และ 7204.41.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 28-04-2566 10:41:57
36 เพิ่มพิกัด 8302.20.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-04-2566 10:38:51
37 Import / Export Exchange Rate (May.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-04-2566 15:27:17
38 เพิ่มพิกัด 8544.60.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 21-04-2566 12:53:28
39 เพิ่มพิกัด 6402.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-04-2566 15:26:57
40 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2023 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน IQD Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 12-04-2566 10:00:49
41 เพิ่มพิกัด 6204.62.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-04-2566 15:09:33
42 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 10-04-2566 09:25:50
43 เพิ่มพิกัด 3915.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate > 10-04-2566 07:26:45
44 เพิ่มพิกัด 6115.30.90 และ 6112.49.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-04-2566 10:56:38
45 เพิ่มพิกัด 8544.42.94 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-04-2566 09:18:11
46 เพิ่มพิกัด 6107.99.00 และ 6108.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-04-2566 16:45:05
47 เพิ่มพิกัด 6108.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-04-2566 16:42:42
48 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-04-2566 16:17:49
49 เพิ่มพิกัด 6302.99.90 และ 6214.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-04-2566 16:15:58
50 เพิ่มพิกัด 8483.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-03-2566 16:08:54
51 เพิ่มพิกัด 8429.59.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-03-2566 15:17:40
52 เพิ่มพิกัด 8419.40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-03-2566 16:23:51
53 เพิ่มพิกัด 8549.99.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 28-03-2566 10:28:44
54 เพิ่มพิกัด 8421.99.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2566 15:35:18
55 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-03-2566 16:09:34
56 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+24_03_2566) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 24-03-2566 14:22:07
57 Area Code Area Code 23-03-2566 09:30:47
58 เพิ่มพิกัด 8507.10.95 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 14:04:49
59 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 12:16:48
60 เพิ่มพิกัด 8516.80.90 และ 8516.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:56:52
61 เพิ่มพิกัด 8408.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:47:20
62 เพิ่มพิกัด 7212.10.94 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:39:08
63 เพิ่มพิกัด 8507.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:37:43
64 เพิ่มพิกัด 7607.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:36:06
65 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:34:39
66 เพิ่มพิกัด 6506.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:32:55
67 เพิ่มพิกัด 7606.12.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:31:04
68 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 10:58:17
69 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2023 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 16-03-2566 08:50:42
70 เพิ่มพิกัด 8703.24.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-03-2566 15:14:14
71 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566) Tariff Statistic 02-03-2566 17:19:32
72 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 01-03-2566 16:20:39
73 เพิ่มพิกัด 3209.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-03-2566 13:51:15
74 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-02-2566 14:57:05
75 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 16:02:37
76 เพิ่มพิกัด 6601.99.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 16:00:57
77 เพิ่มพิกัด 8711.30.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 15:59:35
78 เพิ่มพิกัด 9612.10.90 และ 8479.82.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 15:57:17
79 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 14:34:15
80 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2023 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน PKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 07-02-2566 08:41:30
81 เพิ่มพิกัด 3926.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-02-2566 11:03:39
82 Unit Code Unit Code 27-01-2566 14:34:25
83 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-01-2566 15:39:52
84 เพิ่มพิกัด 8207.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-01-2566 16:40:10
85 เพิ่มพิกัด 4016.92.90 และ 4202.22.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-01-2566 11:12:10
86 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2023 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน EGP Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 16-01-2566 10:46:06
87 เพิ่มพิกัด 8513.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-01-2566 07:39:26
88 เพิ่มพิกัด 2101.11.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-01-2566 07:15:08
89 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร Import Duty Rate > 10-01-2566 14:50:00
90 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ MCC Privilage Code 10-01-2566 14:49:00
91 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 6) Import Duty Rate > 10-01-2566 14:00:08
92 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ 380 Privilage Code 10-01-2566 13:59:03
93 รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการ ACTS 04-01-2566 09:44:46
94 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-12-2565 16:34:34
95 เพิ่มพิกัด 3402.50.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-12-2565 14:14:41
96 เพิ่มพิกัด 4009.42.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-12-2565 16:34:22
97 แก้ไขพิกัด 8704.31.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 13-12-2565 08:46:25
98 เพิ่มพิกัด 4016.99.13 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-12-2565 15:32:16
99 เพิ่มพิกัด 9029.90.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-12-2565 15:31:44
100 เพิ่มพิกัด 7216.33.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-12-2565 14:47:39
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,330 จำนวน 14 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร