บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 67 เข้าชมวันนี้
  • 91,809 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,041,997 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 ISO Port Code ISO Port Code 02-08-2561 09:47:57
2 เพิ่มพิกัด 8462.29.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 31-07-2561 10:56:54
3 Export Exchange Rate (Aug.) 2018 Export Exchange Rate 26-07-2561 10:15:36
4 Import Exchange Rate (Aug.) 2018 Import Exchange Rate 26-07-2561 10:15:03
5 เพิ่มพิกัด 8527.29.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-07-2561 17:14:06
6 เพิ่มพิกัด 5911.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-07-2561 16:12:39
7 เพิ่มพิกัด 8516.40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 20-07-2561 10:55:37
8 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 (18072018) Import Duty Rate 18-07-2561 16:56:27
9 เพิ่มพิกัด 8704.21.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate 17-07-2561 10:53:47
10 เพิ่มพิกัด 8903.91.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 17-07-2561 10:53:04
11 Area Code Area Code 11-07-2561 16:29:28
12 เพิ่มพิกัด 2002.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-07-2561 11:27:27
13 เพิ่มพิกัด 6914.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 11-07-2561 11:26:34
14 เพิ่มพิกัด 9506.91.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 06-07-2561 12:42:35
15 เพิ่มพิกัด 7211.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 03-07-2561 09:38:27
16 เพิ่มพิกัด 5603.93.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-06-2561 14:27:28
17 Export Exchange Rate (Jul.) 2018 Export Exchange Rate 26-06-2561 16:09:39
18 Import Exchange Rate (Jul.) 2018 Import Exchange Rate 26-06-2561 16:06:28
19 ม.12 เพิ่มสิทธิ 210 พิกัด 7318.22.00 7318.24.00 8536.69.99 8536.50.39 8536.50.69 Import Duty Rate 21-06-2561 16:14:17
20 Excise Tariff Excise Tariff 20-06-2561 09:58:03
21 เพิ่มพิกัด 8430.61.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 14-06-2561 14:50:54
22 การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 04-06-2561 09:33:01
23 เพิ่มพิกัด 4 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 28-05-2561 17:15:29
24 Export Exchange Rate (Jun.) 2018 Export Exchange Rate 28-05-2561 11:22:33
25 Import Exchange Rate (Jun.) 2018 Import Exchange Rate 28-05-2561 11:21:55
26 เพิ่มพิกัด 8536.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 22-05-2561 10:54:39
27 เพิ่มพิกัด 8703.22.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-05-2561 15:29:30
28 เพิ่มพิกัด 8501.52.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 21-05-2561 11:34:37
29 เพิ่มพิกัด 85369032 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-05-2561 15:35:05
30 เพิ่มพิกัด 7318.29.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-05-2561 15:55:04
31 เพิ่มพิกัด 8518.21.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-05-2561 14:41:15
32 เพิ่มพิกัด 8481.80.62 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 08-05-2561 14:40:10
33 เพิ่มพิกัด 3917.40.00 4009.42.90 และ 7307.92.90 Import Duty Rate 04-05-2561 13:29:48
34 เพิ่มพิกัด 85045020 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (01-01-2555) Import Duty Rate 02-05-2561 10:27:56
35 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 30 เมษายน 2561) Tariff Statistic > 30-04-2561 13:45:31
36 Export Exchange Rate (May.) 2018 Export Exchange Rate 26-04-2561 09:44:35
37 Import Exchange Rate (May.) 2018 Import Exchange Rate 26-04-2561 09:44:02
38 เพิ่มพิกัด 9114.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-04-2561 11:02:37
39 เพิ่มพิกัด 84289090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-04-2561 17:17:53
40 Stucture Area Code Area Code 19-04-2561 13:28:14
41 เพิ่มพิกัด 7318.15.10 7318.16.10 7318.22.00 และ 8529.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 18-04-2561 11:15:26
42 เพิ่มพิกัด 8424.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-04-2561 09:51:03
43 เพิ่มพิกัด 8544.49.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 09-04-2561 16:58:09
44 เพิ่มพิกัด 8483.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 09-04-2561 10:55:09
45 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 05-04-2561 16:00:50
46 เพิ่มพิกัด 8516.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 05-04-2561 14:43:13
47 เพิ่มพิกัด 4203.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 02-04-2561 09:55:47
48 Export Exchange Rate (Apr.) 2018 Export Exchange Rate 26-03-2561 10:28:54
49 Import Exchange Rate (Apr.) 2018 Import Exchange Rate 26-03-2561 10:28:04
50 เพิ่มพิกัด 5911.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 22-03-2561 15:21:51
51 เพิ่มพิกัด 8528.59.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-03-2561 09:57:02
52 เพิ่มพิกัด 8536.41.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-03-2561 14:38:44
53 เพิ่มพิกัด 8479.82.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-03-2561 11:14:20
54 เปิด ประกาศ WTO2 Import Duty Rate 09-03-2561 09:47:16
55 ปิด อัตราอากรเดิม Import Duty Rate 09-03-2561 09:46:49
56 เพิ่มพิกัด 7318.15.90 และ 8483.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 05-03-2561 15:51:25
57 เพิ่มพิกัด 3926.90.53 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 28-02-2561 16:52:30
58 Unit Code Unit Code 27-02-2561 11:08:34
59 แฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน Unit Code 27-02-2561 10:38:05
60 เปิดสิทธิพิเศษ JEW สำหรับงานฯ ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ. 2561 Import Duty Rate 27-02-2561 09:41:11
61 Export Exchange Rate (Mar.) 2018 Export Exchange Rate 27-02-2561 09:37:21
62 Import Exchange Rate (Mar.) 2018 Import Exchange Rate 27-02-2561 09:36:13
63 เพิ่มพิกัด 8453.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 20-02-2561 14:36:12
64 เพิ่มพิกัด 7225.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 19-02-2561 09:55:44
65 เพิ่มพิกัด 4016.99.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-02-2561 11:54:07
66 เพิ่มพิกัด 7210.30.11 และ 8501.10.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 05-02-2561 13:26:59
67 เพิ่มพิกัด 8501.20.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 02-02-2561 10:30:06
68 เพิ่มพิกัด 7411.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 02-02-2561 09:48:04
69 เพิ่มพิกัด 8506.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 31-01-2561 14:47:24
70 Export Exchange Rate (Feb.) 2018 Export Exchange Rate 26-01-2561 09:53:27
71 Import Exchange Rate (Feb.) 2018 Import Exchange Rate 26-01-2561 09:52:52
72 เพิ่มพิกัด 8205.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:46
73 เพิ่มพิกัด 8544.42.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:29
74 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:04
75 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-01-2561 15:16:39
76 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 พิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-01-2561 16:27:37
77 เพิ่มพิกัด 8415.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-01-2561 16:27:05
78 เพิ่มพิกัด 8536.50.69 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 12-01-2561 15:52:50
79 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 11-01-2561 17:09:29
80 เพิ่มพิกัด 8543.70.90 และ 8547.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-01-2561 15:21:49
81 เพิ่มพิกัด 8543.70.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 08-01-2561 15:21:29
82 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 08/01/2561) รายชื่อผู้พัฒนา Software 08-01-2561 13:36:09
83 เพิ่มพิกัด 8536.50.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 26-12-2560 14:58:18
84 Export Exchange Rate (Jan.) 2018 Export Exchange Rate 26-12-2560 10:30:12
85 Import Exchange Rate (Jan.) 2018 Import Exchange Rate 26-12-2560 10:29:44
86 เพิ่มพิกัด 8480.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 25-12-2560 08:54:27
87 เปิดรหัสสิทธิ 351 ล่าสุด Import Duty Rate 25-12-2560 08:54:01
88 ปรับปรุงรหัสสิทธิ 351 เดิม Import Duty Rate 25-12-2560 08:53:35
89 เพิ่มพิกัด 8209.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 22-12-2560 15:14:05
90 เพิ่มพิกัด 8462.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 21-12-2560 16:40:01
91 เพิ่มพิกัด 56079090 ในสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 20-12-2560 14:37:42
92 เพิ่มพิกัดจำนวน 36 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-12-2560 15:27:35
93 ปิดพิกัดจำนวน 6 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-12-2560 15:27:01
94 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 19-12-2560 14:45:01
95 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-ออสเตรเลีย บัญชี 3 Import Duty Rate 19-12-2560 14:44:29
96 เพิ่มพิกัด 6306.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 18-12-2560 11:17:16
97 เพิ่มพิกัด 8480.71.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-12-2560 11:16:49
98 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-12-2560 09:18:45
99 เปิด 403 จำนวน 33 รายการ Import Duty Rate 14-12-2560 08:20:05
100 ปิด 403 จำนวน 34 รายการ Import Duty Rate 14-12-2560 08:19:40
ผลลัพท์ทั้งหมด 751 จำนวน 8 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร