พฤศจิกายน 2562
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 - -
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-12-2562 13:47:11 10
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 - -
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 - -
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 - -
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-12-2562 09:48:07 6
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 - -
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 04-12-2562 12:04:20 5
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-12-2562 12:14:31 12
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 04-12-2562 15:26:28 3
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-12-2562 17:36:27 4
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 04-12-2562 15:12:07 4
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 04-12-2562 15:59:10 4
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-12-2562 16:41:41 8
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 03-12-2562 11:45:21 9
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 03-12-2562 15:20:30 9
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-12-2562 18:32:39 16
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 04-12-2562 14:08:53 4
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 - -
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 - -
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-12-2562 14:18:26 3
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 04-12-2562 13:11:49 4
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-12-2562 16:29:09 13
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-12-2562 13:44:17 5
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 02-12-2562 11:58:12 17
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 02-12-2562 17:01:40 13
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-12-2562 10:16:23 3
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-12-2562 12:23:51 2
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-12-2562 15:47:36 3
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 03-12-2562 15:00:52 8
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-12-2562 16:03:54 4
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-12-2562 11:52:30 9
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-12-2562 14:18:58 8
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 04-12-2562 17:42:59 6
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 03-12-2562 16:47:33 8
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-12-2562 17:44:54 5
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-12-2562 15:49:46 8
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 - -
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 - -
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 - -
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 - -
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-12-2562 16:30:25 9
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 - -
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-12-2562 17:11:44 9
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 - -
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-12-2562 15:13:58 9
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-12-2562 15:53:46 8
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-12-2562 13:56:21 4
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-12-2562 16:40:52 3
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 03-12-2562 18:55:51 13
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 - -
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 04-12-2562 14:37:13 7
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 03-12-2562 15:00:33 11
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 04-12-2562 13:50:41 7
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 - -
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-12-2562 11:10:35 5
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 04-12-2562 13:40:28 5
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 04-12-2562 16:39:28 3
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-12-2562 14:24:23 11
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 - -
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 - -
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 04-12-2562 16:10:04 4
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 04-12-2562 11:34:45 6
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-12-2562 19:00:47 7
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 - -
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 - -
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 04-12-2562 14:36:29 4
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-12-2562 10:36:38 6
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 - -
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 04-12-2562 13:41:04 4
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 - -
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-12-2562 11:36:59 13

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร