กรกฎาคม 2562
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 13-08-2562 11:02:01 17
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-08-2562 15:41:34 40
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-08-2562 10:15:06 41
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 05-08-2562 08:59:21 47
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-08-2562 14:15:01 39
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-08-2562 15:19:37 43
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-08-2562 13:49:02 38
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-08-2562 10:38:41 39
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-08-2562 12:20:57 41
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-08-2562 10:52:01 46
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-08-2562 11:17:02 36
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-08-2562 17:28:26 43
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-08-2562 11:43:36 44
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-08-2562 09:28:28 37
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-08-2562 11:12:57 43
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-08-2562 17:11:25 54
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 - -
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 01-08-2562 14:56:28 64
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 07-08-2562 14:16:02 36
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 08-08-2562 09:08:21 33
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 08-08-2562 10:02:20 33
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-08-2562 12:17:17 45
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-08-2562 14:23:48 50
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-08-2562 15:27:51 52
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-08-2562 09:18:58 46
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-08-2562 18:10:28 41
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-08-2562 09:52:31 40
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 02-08-2562 16:11:42 52
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 06-08-2562 10:05:30 39
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 05-08-2562 15:22:00 41
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 02-08-2562 15:27:36 55
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-08-2562 11:44:51 55
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-08-2562 13:55:35 42
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-08-2562 14:54:06 40
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-08-2562 09:52:22 34
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-08-2562 08:45:51 37
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-08-2562 16:21:05 35
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-08-2562 15:18:42 41
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 07-08-2562 08:48:17 37
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-08-2562 09:29:56 46
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-08-2562 16:20:59 35
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-08-2562 11:42:27 49
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 05-08-2562 13:27:16 44
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 02-08-2562 11:41:20 59
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-08-2562 09:45:54 43
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-08-2562 14:27:27 36
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 02-08-2562 14:29:34 56
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-08-2562 16:07:46 42
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 02-08-2562 16:14:45 51
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-08-2562 16:46:37 34
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 07-08-2562 16:44:47 34
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-08-2562 16:17:33 45
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 02-08-2562 14:28:03 52
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-08-2562 15:01:11 39
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-08-2562 14:37:06 38
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-08-2562 11:14:30 39
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-08-2562 13:46:43 43
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-08-2562 14:01:50 41
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-08-2562 14:56:09 42
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-08-2562 18:20:02 37
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 08-08-2562 15:02:24 32
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-08-2562 09:58:39 41
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 05-08-2562 08:34:00 45
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 05-08-2562 16:26:10 41
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-08-2562 11:10:10 43
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-08-2562 11:05:48 36
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 09-08-2562 09:32:18 34
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-08-2562 15:58:46 52
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-08-2562 13:45:52 39
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 05-08-2562 18:04:47 42
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-08-2562 11:59:01 40
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 02-08-2562 13:54:21 54
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-08-2562 15:16:48 58

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร