รายงาน/งบทดลอง

พฤศจิกายน 2565
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-12-2565 14:47:34 5
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 - -
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 08-12-2565 15:10:12 2
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 03-12-2565 15:19:45 20
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-12-2565 15:44:12 3
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 02-12-2565 16:08:07 14
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-12-2565 12:57:59 6
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 07-12-2565 11:18:14 2
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-12-2565 09:39:17 5
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-12-2565 12:45:07 4
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-12-2565 17:37:09 12
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 - -
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-12-2565 17:40:52 7
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-12-2565 19:56:14 4
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-12-2565 14:37:49 31
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 - -
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-12-2565 14:32:41 20
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 02-12-2565 17:16:03 11
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 01-12-2565 14:55:35 16
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 07-12-2565 21:11:34 4
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-12-2565 18:15:10 14
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-12-2565 11:12:11 9
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-12-2565 13:44:58 4
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 07-12-2565 15:52:00 5
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 02-12-2565 15:31:53 15
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 08-12-2565 17:15:37 1
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-12-2565 15:48:38 4
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 07-12-2565 14:21:18 4
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 06-12-2565 10:59:56 12
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-12-2565 09:29:46 5
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 07-12-2565 18:37:20 3
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-12-2565 14:00:49 8
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-12-2565 12:51:20 5
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 02-12-2565 11:20:54 14
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 06-12-2565 15:33:32 3
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-12-2565 14:34:27 8
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-12-2565 09:52:05 15
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-12-2565 17:27:21 5
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 07-11-2565 16:37:38 10
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-12-2565 16:23:25 11
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-12-2565 09:42:26 5
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-12-2565 17:44:22 13
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 07-12-2565 09:58:25 5
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 06-12-2565 18:07:42 6
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-12-2565 15:20:52 5
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-12-2565 11:29:26 5
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 07-12-2565 15:10:36 5
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-12-2565 10:36:21 6
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-12-2565 12:06:27 2
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-12-2565 15:18:10 5
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 02-12-2565 09:41:08 8
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 - -
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-12-2565 14:35:59 3
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 08-12-2565 13:04:03 7
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-12-2565 15:01:55 5
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 08-12-2565 15:20:53 0
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-11-2565 13:22:30 12
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-12-2565 14:39:50 4
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 06-12-2565 16:08:36 9
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-12-2565 14:12:02 4
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 06-12-2565 15:26:34 4
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 02-12-2565 15:03:59 12
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 - -
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 08-12-2565 13:34:26 1
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-12-2565 09:07:37 5
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 - -
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-12-2565 13:21:52 4
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 07-12-2565 15:16:18 3
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-12-2565 16:28:27 6
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 08-12-2565 10:46:35 3
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-12-2565 10:34:52 3
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 02-12-2565 15:51:13 11
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-12-2565 13:53:28 15

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร