รายงาน/งบทดลอง

มิถุนายน 2563
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 03-07-2563 13:25:39 4
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-07-2563 16:20:55 3
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 03-07-2563 16:34:18 3
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 03-07-2563 11:19:58 5
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 03-07-2563 16:01:50 3
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 02-07-2563 11:13:41 5
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 02-07-2563 14:15:15 13
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 02-07-2563 14:13:23 4
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-07-2563 09:47:37 4
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 03-07-2563 10:44:34 2
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-07-2563 11:22:58 7
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 02-07-2563 14:15:15 4
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 02-07-2563 13:58:22 5
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-07-2563 10:07:28 5
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-07-2563 15:07:50 8
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 01-07-2563 17:12:54 4
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 01-07-2563 17:09:11 43
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-07-2563 10:27:50 4
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-07-2563 10:37:50 1
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-07-2563 18:15:43 3
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 03-07-2563 11:44:44 4
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-07-2563 14:20:58 3
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-07-2563 10:59:47 2
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-07-2563 09:30:51 2
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 02-07-2563 15:07:17 3
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 03-07-2563 18:30:21 2
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-07-2563 14:55:51 2
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 - -
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 - -
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-07-2563 17:30:10 3
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 - -
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 02-07-2563 16:04:44 6
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 03-07-2563 17:15:56 3
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 - -
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 - -
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-07-2563 16:34:35 3
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 - -
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 02-07-2563 17:38:55 3
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 03-07-2563 20:23:39 3
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 - -
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-07-2563 09:18:42 2
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 - -
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-07-2563 12:01:03 3
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-07-2563 12:33:03 5
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-07-2563 10:55:08 4
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-07-2563 13:55:04 3
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 02-07-2563 16:07:00 3
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 02-07-2563 10:55:48 3
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 03-07-2563 16:45:47 2
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 02-07-2563 12:45:08 5
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 02-07-2563 16:38:59 3
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 02-07-2563 15:20:32 7
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 03-07-2563 16:46:06 5
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 03-07-2563 15:21:08 4
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 - -
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 03-07-2563 13:39:01 3
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-07-2563 15:30:44 4
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 02-07-2563 16:17:56 4
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 03-07-2563 15:08:51 1
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 08-06-2563 09:32:45 5
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 03-07-2563 09:12:15 3
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 03-07-2563 10:36:00 1
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 02-07-2563 13:31:02 3
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 03-07-2563 15:36:30 4
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 - -
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 - -
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 03-07-2563 15:57:56 3
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 - -
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 02-07-2563 16:13:02 4
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 03-07-2563 15:08:02 2
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 03-07-2563 09:36:01 5
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 - -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร