รายงาน/งบทดลอง

กรกฎาคม 2565
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 11-08-2565 16:13:25 2
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 04-08-2565 16:24:13 11
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 08-08-2565 11:09:42 9
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 08-08-2565 16:10:43 8
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 05-08-2565 11:58:35 9
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-08-2565 20:07:35 8
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-08-2565 12:01:45 12
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 04-08-2565 16:01:32 11
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-08-2565 15:16:19 17
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-08-2565 17:22:04 15
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 08-08-2565 09:56:39 8
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-08-2565 15:32:35 11
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 - -
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-08-2565 21:37:10 8
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-08-2565 13:17:01 29
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-08-2565 11:06:00 12
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 03-08-2565 09:52:53 21
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-08-2565 11:31:25 54
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-08-2565 09:46:07 10
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-08-2565 13:23:17 11
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 04-08-2565 11:38:42 28
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-08-2565 10:50:26 32
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 05-08-2565 15:46:51 9
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-08-2565 11:18:54 19
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-08-2565 17:43:05 16
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-08-2565 09:02:55 12
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 03-08-2565 13:49:26 13
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-08-2565 11:14:27 8
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-08-2565 19:19:28 13
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 02-08-2565 14:31:41 11
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 05-08-2565 09:49:29 9
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-08-2565 15:48:19 9
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-08-2565 11:56:08 10
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-08-2565 11:26:10 9
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 04-08-2565 10:46:14 12
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-08-2565 13:47:53 10
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 05-08-2565 09:53:57 8
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 02-08-2565 15:58:11 24
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 04-08-2565 14:38:25 13
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-08-2565 11:50:43 9
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 03-08-2565 17:06:21 15
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 04-08-2565 11:47:23 11
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-08-2565 10:39:29 8
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 - -
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 04-08-2565 14:32:10 9
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-08-2565 10:44:34 11
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 02-08-2565 16:26:17 16
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-08-2565 16:49:57 11
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-08-2565 14:53:22 11
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-08-2565 11:01:07 17
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 04-08-2565 21:51:09 9
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 10-08-2565 15:27:47 7
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 04-08-2565 11:49:40 13
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 08-08-2565 11:15:07 10
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 09-08-2565 10:52:02 10
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-08-2565 11:40:44 8
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 05-08-2565 08:48:58 9
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 08-07-2565 10:39:49 14
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-08-2565 15:51:33 10
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-08-2565 15:47:27 9
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 04-08-2565 15:22:43 9
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-08-2565 13:23:21 7
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-08-2565 14:54:03 9
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 10-08-2565 14:35:41 9
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 - -
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 03-08-2565 15:39:40 9
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 05-08-2565 09:44:27 12
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 05-08-2565 15:23:19 11
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 05-08-2565 14:16:03 8
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 03-08-2565 13:52:05 8
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 03-08-2565 11:27:36 8
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 03-08-2565 17:31:28 12
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 03-08-2565 11:44:58 11
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-08-2565 15:58:06 21

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร