พิกัดศุลกากร

ประเภท 11 ภาค 4

 

        เมื่อกรมศุลกากร โดยฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 3 กองพิกัดอัตราศุลกากร ได้พิจารณาคำขออนุมัติให้ของได้รับยกเว้นอากรแล้ว จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ยกเว้นอากรของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4 ให้กับส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่ยื่นขอยกเว้นอากร และแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่นำของเข้าเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป
      ทั้งนี้ ก่อนนำของออกจากอารักขาของศุลกากร ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ซึ่งหน่วยงานอื่นกำหนดไว้ให้ครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 3 (สพศ. 3) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) กรมศุลกากร 
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6411, 02-667-7205, 02-667-6419


 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563 14:40:34
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร