การลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:27:48
จำนวนผู้เข้าชม : 2,228

คำถาม :

การลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) ผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง

คำตอบ :

ผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) มาก่อน เพื่อนำมาใช้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) จากองค์กรที่ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับโครงการ Paperless ของกรมศุลกากร จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.customs.go.th โดยคลิกหัวข้อ ผู้ประกอบการ เลือก การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก เลือกหัวข้อย่อย ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ข้อ 10          


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:04:29
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร