การประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:48:33
จำนวนผู้เข้าชม : 2,055

คำถาม :

การประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน สามารถประทับบนลายมือชื่อได้หรือไม่

คำตอบ :

ไม่อนุญาตให้ประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน ทับบนลายมือชื่อ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th คลิกหัวข้อ ผู้ประกอบการ > การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก  > หัวข้อย่อย ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอและวิธีการกรอกแบบคำขอ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มิถุนายน 2566 08:58:04
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร