การกรอกแบบคำขอ/แบบแนบของแบบคำขอด้วยลายมือ

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:51:04
จำนวนผู้เข้าชม : 1,924

คำถาม :

การยื่นแบบคำขอ/แบบแนบ ผู้นำเข้า/ส่งออกสามารถกรอกแบบคำขอ/แบบแนบ ด้วยลายมือได้หรือไม่

คำตอบ :


สามารถกรอกข้อมูลด้วยลายมือได้ แต่ต้องกรอกด้วยลายมือเดียวกันทั้งแบบคำขอ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th คลิกหัวข้อ ผู้ประกอบการ > การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก > เลือกหัวข้อย่อย


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 สิงหาคม 2566 16:51:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร