บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 202 เข้าชมวันนี้
  • 86,433 เข้าชมเดือนนี้
  • 11,211,637 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


บริษัทฯตั้งอยู่ในเขตนิคมลำพูน กรณีส่งสินค้าไปให้ลูกค้า เช่น ส่งไปฮ่องกงทางอากาศ จะต้องขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่ โดยซื้อขายราคา FOB Chiang Mai Airport เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:47:16
จำนวนผู้เข้าชม : 11,708

คำถาม :

บริษัทฯตั้งอยู่ในเขตนิคมลำพูน กรณีส่งสินค้าไปให้ลูกค้า เช่น ส่งไปฮ่องกงทางอากาศ จะต้องขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่ โดยซื้อขายราคา FOB Chiang Mai Airport เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport

คำตอบ :

การรับบรรทุก ของส่งออกทางอากาศยานจากเมืองต้นทาง ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปเปลี่ยนอากาศยาน ที่เมืองปลายทาง ณ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือการรับบรรทุกของส่งออกทางอากาศยานจากเมืองต้นทาง ณ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปเปลี่ยนอากาศยานที่เมืองปลายทาง ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพื่อส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร บริษัทฯจะต้องสำแดงท่าอากาศยานแรกที่ส่งของออกนอกราชอาณาจักรในเอกสารที่นำมา ผ่านพิธีการศุลกากร

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานที่ผู้ส่งออกนำของมาผ่านพิธีการใบขนสินค้าจะทำการ ตรวจและสลักรายการตรวจปล่อยตามปกติ พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่สินค้าต้องมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจพืชจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อนที่เจ้า หน้าที่ศุลกากรจะคุมส่งของขึ้นบรรทุกอากาศยานพร้อมมอบใบขนสินค้าขาออกและ เอกสารประกอบทั้งหมดให้พนักงานสายการบินที่ไปกับอากาศยานนั้นเพื่อนำไปมอบ ให้ด่านศุลกากรท่าอากาศยานที่เปลี่ยนอากาศยานทันทีเมื่ออากาศยานไปถึง?

เมื่อด่านศุลกากรท่าอากาศยานที่เปลี่ยนอากาศยานได้รับใบขนสินค้าขาออกและ เอกสารประกอบแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบดู TAG ที่ติดต่ออยู่บนหีบห่อส่งออกว่าถูกต้องและอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วและไม่มีเหตุอันควรสงสัยใดๆ เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะสลักรายการบรรทุกในใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบ พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป?

ดังนั้น กรณีการส่งของออกจากเชียงใหม่ไปยังเมืองฮ่องกงโดยมีการเปลี่ยนเครื่องบินที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพนั้น เอกสารที่เดินพิธีการต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai Airport ซึ่งเป็นสนามบินแรกที่ส่งของออกนอกราชอาณาจักรและผู้ส่งออกต้องจัดทำใบขน สินค้าขาออกยื่นผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเมืองต้นทาง คือท่าอากาศยานเชียงใหม่ในกรณีนี้


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 14:29:53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร