บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 896 เข้าชมวันนี้
  • 103,406 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,585,125 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Customs Trader Portal

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง  Customs Trader Portal

เปิดให้บริการสำหรับ

        ผู้นำเข้า/ส่งออก - บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

                                 - นิติบุคคล *(กรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทย)

                                       1) ลงทะเบียน 2) เปลี่ยนแปลงข้อมูล 3) เพิ่ม/ลดตัวแทนออกของ

                                       4) ขอใช้ข้อมูลทะเบียนกรณีถูกระงับใช้เนื่องจากไม่ปฏิบัติพิธีการฯ ติดต่อกันเป็นระยะ
                                         เวลา 6 เดือน

        ตัวแทนออกของ - บุคคลธรรมดา

                                         1) ลงทะเบียน 2) ต่ออายุการอนุญาต 3) เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน new

                                 - นิติบุคคล (กรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทย)

                                         1) ลงทะเบียน new 2) ต่ออายุการอนุญาต 3) เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน new
                                         4) เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ new

        ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

                                         1) ลงทะเบียน new 2) ต่ออายุการอนุญาต 3) เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน new
                                         4) ย้ายสังกัดตัวแทนออกของนิติบุคคล new

         ข้อควรทราบ: นิติบุคคลที่ยังไม่เคยจดทะเบียนชื่อภาษาอังกฤษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้จดทะเบียนชื่อภาษาอังกฤษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนที่จะใช้บริการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal

   *สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0-2547-5155 หรือโทร 1570 กด 0


สายด่วนบริการศุลกากร (Customs Call Center) โทร. 1164 (ช่วงเวลาทำการ)

ศูนย์บริการศุลกากร โทร. 02-667-7000 ต่อ 205844-8 (ช่วงเวลาทำการ)

ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก โทร. 02-667-6488 หรือ 02-667-7802 (ช่วงเวลาทำการ)

ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ โทร. 02-667-7000 ต่อ 204634 หรือ 204636 (ช่วงเวลาทำการ)

Email แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ สอบถามเพิ่มเติม 77030000@customs.go.th

แอปพลิเคชันเป๋าตัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1111

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 กันยายน 2566 16:25:32
จำนวนผู้เข้าชม : 113,468

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร