พิกัดศุลกากร

WTO

ความเป็นมา

ความเป็นมา (ที่มา: เวบไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

Rules of Origin

Operation Certification Procedure

  ประกาศกระทรวงการคลัง

  ประกาศกรมศุลกากร

  เลขที่ประกาศรายละเอียด
  164/2560หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก
  219/2559หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก
  89/2559แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 14/2555
  15/2555ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโลยีสารสนเทศ
  14/2555ประกาศกรมศุลกากรที่๑๔/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก

  หนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติภายใต้เขตการค้าเสรี

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (สกก.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
   กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
   หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7014 หรือ 0-2667-6459
   อีเมล์ : 80150000@customs.go.th

   ipv6 ready acheker
   ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
   ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร