พิกัดศุลกากร

THAI - AUSTRALIA

ความเป็นมา

ความเป็นมา (ที่มา: เวบไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

Rules of Origin

Operation Certification Procedure

  ประกาศกระทรวงการคลัง

  ประกาศกรมศุลกากร

  เลขที่ประกาศรายละเอียด
  216/2564หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย
  81/2563การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  40/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560
  151/2560หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย
  233/2559หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย
  77/2556แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๖/๒๕๕๕
  6/2555ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย
  127/2549หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย
  79/2548เพิ่มเติมระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดออสเตรเลีย ตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย(Thailand-Australia Free Trade Agreement)
  111/2547แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า*ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

  ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากร

  ปริมาณการนำเข้าสินค้าตามมาตรการปกป้อง ตามความตกลง ไทย-ออสเตรเลีย (Thailand - Australia FTA)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (สกก.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
  กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7014 หรือ 0-2667-6459
  อีเมล์ : 80150000@customs.go.th

  ipv6 ready acheker
  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
  ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร