บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,686 เข้าชมวันนี้
  • 36,520 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,119,091 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ทปษ.กิตติฯ เป็นประธานพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202”

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.29 น. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ มีความยาวไม่น้อยกว่า 120 ฟุต เพื่อใช้ทดแทนเรือตรวจการณ์ศุลกากรที่ได้ทําการปลดระวางแล้ว และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล (ศรชล) ตลอดจนการกํากับ ดูแลโครงการจําหน่ายน้ำมันดีเซล (นํ้ามันเขียว) สําหรับชาวประมงในเขตราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะสามารถดําเนินการได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท มาร์ซัน จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการในพิธีดังกล่าว

ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จํากัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน 2565 12:16:38
จำนวนผู้เข้าชม : 3,394
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร