บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,194 เข้าชมวันนี้
  • 87,860 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,695,479 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คนดีศรีศุลกากร การมอบทุนการศึกษาบุตร ผู้มีรายได้น้อย เงินรางวัลเรียนดี และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยได้รับเกียรติจากท่านกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน อดีตอธิบดีกรมศุลกากร และท่านวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมในพิธีฯณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 กันยายน 2566 20:15:25
จำนวนผู้เข้าชม : 11,975
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร