ผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากร เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีศุลกากรญี่ปุ่น ณ กระทรวงการคลัง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.30 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Kenji SUWAZONO อธิบดีศุลกากรญี่ปุ่น (Director General, Customs and Tariff Bureau) ณ กระทรวงการคลัง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือข้อราชการ อาทิเช่น โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ การแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-CO) ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศุลกากรญี่ปุ่นและศุลกากรไทย

ณ กระทรวงการคลัง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 ธันวาคม 2565 14:41:08
จำนวนผู้เข้าชม : 2,228
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร