ผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากรศึกษาดูงาน ณ Detector Dog Training Center

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ นายสมบัติ พัฒนมาศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกสุนัข K-9 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Dog Training Centre: RDTC) ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งศูนย์ฝึกดังกล่าวถือเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่องค์กรต่าง ๆ ผ่านการฝึกสุนัขตรวจจับ และการจัดหาสุนัขตรวจจับเพื่อใช้ประโยชน์ในทางศุลกากร

ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2566 16:20:35
จำนวนผู้เข้าชม : 3,584
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร