FTA

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมีนาคม 25672 พฤษภาคม 2567 18:43:17109
2 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกุมภาพันธ์ 25673 เมษายน 2567 09:04:32237
3 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมกราคม 25674 มีนาคม 2567 09:53:04314
4 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนธันวาคม 25664 กุมภาพันธ์ 2567 19:56:49341
5 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤศจิกายน 25664 มกราคม 2567 09:14:01398
6 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนตุลาคม 25667 ธันวาคม 2566 14:54:04334
7 การใช้สิทธิพิเศษ FTA ปีงบประมาณ 25666 พฤศจิกายน 2566 11:48:45402
8 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนสิงหาคม 25665 ตุลาคม 2566 12:55:30553
9 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกรกฎาคม 25666 กันยายน 2566 13:19:55536
10 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมิถุนายน 25664 สิงหาคม 2566 13:12:54584
11 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤษภาคม 25663 กรกฎาคม 2566 12:28:34573
12 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนเมษายน 25662 มิถุนายน 2566 17:05:13575
13 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมีนาคม 25668 พฤษภาคม 2566 07:27:31576
14 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกุมภาพันธ์ 25663 เมษายน 2566 08:07:00619
15 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมกราคม 25667 มีนาคม 2566 08:48:14691
16 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนธันวาคม 25653 กุมภาพันธ์ 2566 14:58:32623
17 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤศจิกายน 25654 มกราคม 2567 09:13:52544
18 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนตุลาคม 25653 มกราคม 2566 18:04:49555
19 การใช้สิทธิพิเศษ FTA ปีงบประมาณ 25653 มกราคม 2566 18:01:38543
20 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนสิงหาคม 256517 ตุลาคม 2565 11:29:53820
21 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกรกฎาคม 25652 กันยายน 2565 16:23:45784
22 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมิถุนายน 256527 กรกฎาคม 2565 17:26:31765
23 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤษภาคม 256527 กรกฎาคม 2565 17:18:43670
24 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนเมษายน 256521 มิถุนายน 2565 15:26:54768
25 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมีนาคม 25652 มิถุนายน 2565 16:21:47759
26 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกุมภาพันธ์ 25651 เมษายน 2565 11:04:391,322
27 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมกราคม 256525 มีนาคม 2565 13:14:40889
28 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนธันวาคม 256428 กุมภาพันธ์ 2565 16:45:22942
29 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤศจิกายน 256428 มกราคม 2565 17:11:371,010
30 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนตุลาคม 25641 ธันวาคม 2564 16:19:391,231
31 การใช้สิทธิพิเศษ FTA ปีงบประมาณ 25642 พฤศจิกายน 2564 17:23:001,283
32 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนสิงหาคม 25646 ตุลาคม 2564 14:00:491,336
33 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกรกฎาคม 25642 กันยายน 2564 15:11:241,313
34 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมิถุนายน 256431 กรกฎาคม 2564 15:43:141,228
35 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤษภาคม 256430 มิถุนายน 2564 08:59:101,319
36 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนเมษายน 25641 มิถุนายน 2564 13:52:011,366
37 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมีนาคม 25643 พฤษภาคม 2564 00:46:081,287
38 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกุมภาพันธ์ 25647 เมษายน 2564 10:51:341,388
39 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมกราคม 256411 มีนาคม 2564 11:07:121,434
ผลลัพท์ทั้งหมด 39 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 6841
อีเมล์ : 98000000@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร