งานพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน16 พฤษภาคม 256718
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ14 พฤษภาคม 256743
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 พฤษภาคม 256767
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงคาน3 พฤษภาคม 256756
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 23 พฤษภาคม 256775
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 ด่านศุลกากรแม่สอด3 พฤษภาคม 256762
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 ของ ด่านศุลกากรนครพนม3 พฤษภาคม 256757
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 พฤษภาคม 2567101
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 พฤษภาคม 256792
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 พฤษภาคม 256796
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 (ด่านศุลกากรเกาะสมุย)1 พฤษภาคม 256791
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน เมษายน 25671 พฤษภาคม 2567103
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรคลองใหญ่ ประจำเดือน เมษายน 25671 พฤษภาคม 256799
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 พฤษภาคม 2567107
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว1 พฤษภาคม 256799
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.51 พฤษภาคม 256786
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 พฤษภาคม 2567100
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 330 เมษายน 2567103
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 กรกฎาคม 256626 เมษายน 2567146
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 สิงหาคม 256626 เมษายน 2567149
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 กันยายน 256626 เมษายน 2567166
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ตุลาคม 256626 เมษายน 2567135
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 256626 เมษายน 2567159
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ธันวาคม 256626 เมษายน 2567154
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มกราคม 256726 เมษายน 2567142
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 256726 เมษายน 2567152
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มีนาคม 256726 เมษายน 2567151
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน23 เมษายน 2567183
29 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2567 สบพ. สลข.17 เมษายน 2567217
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ10 เมษายน 2567213
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่กลอง10 เมษายน 2567220
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มีนาคม 25675 เมษายน 2567218
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.55 เมษายน 2567226
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สอด4 เมษายน 2567207
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม3 เมษายน 2567221
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค. 2567 ดสบ.3 เมษายน 2567208
37 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย3 เมษายน 2567219
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)2 เมษายน 2567220
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 เมษายน 2567208
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 (ด่านศุลกากรเกาะสมุย)2 เมษายน 2567220
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 22 เมษายน 2567201
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 ศภ.11 เมษายน 2567190
43 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 เมษายน 2567209
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 เมษายน 2567221
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 เมษายน 2567234
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 เมษายน 2567214
47 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี29 มีนาคม 2567202
48 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ สบพ. สลข.27 มีนาคม 2567221
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน26 มีนาคม 2567228
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน12 มีนาคม 2567285
51 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.512 มีนาคม 2567287
52 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย8 มีนาคม 2567300
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรแม่กลอง6 มีนาคม 2567281
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25676 มีนาคม 2567284
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ดสบ.5 มีนาคม 2567281
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มีนาคม 2567285
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม5 มีนาคม 2567273
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ5 มีนาคม 2567278
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 มีนาคม 2567286
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 มีนาคม 2567284
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 มีนาคม 2567271
62 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มีนาคม 2567281
63 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มีนาคม 2567306
64 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว1 มีนาคม 2567277
65 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 129 กุมภาพันธ์ 2567298
66 รายงานสรุปผลการจัดซื้้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน มกราคม 2567 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร21 กุมภาพันธ์ 2567332
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน20 กุมภาพันธ์ 2567308
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 2567304
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 2567291
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน9 กุมภาพันธ์ 2567336
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 25678 กุมภาพันธ์ 2567312
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)6 กุมภาพันธ์ 2567344
73 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.56 กุมภาพันธ์ 2567369
74 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย6 กุมภาพันธ์ 2567304
75 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่5 กุมภาพันธ์ 2567328
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 2567330
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม2 กุมภาพันธ์ 2567332
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 กุมภาพันธ์ 2567336
79 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 กุมภาพันธ์ 2567312
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 กุมภาพันธ์ 2567342
81 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 กุมภาพันธ์ 2567366
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 กุมภาพันธ์ 2567326
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 กุมภาพันธ์ 2567387
84 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี31 มกราคม 2567347
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2567 ดสบ.31 มกราคม 2567355
86 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร17 มกราคม 2567376
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน12 มกราคม 2567352
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 9529 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567349
89 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.510 มกราคม 2567337
90 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย10 มกราคม 2567329
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรคลองใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567319
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 มกราคม 2567353
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มกราคม 2567343
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน4 มกราคม 2567343
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567338
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567342
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3 มกราคม 2567338
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธัวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครพนม3 มกราคม 2567356
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)2 มกราคม 2567356
100 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มกราคม 2567315
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,747 จำนวน 18 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร