สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ6 มิถุนายน 25666
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สอด6 มิถุนายน 25665
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)6 มิถุนายน 25667
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรคลองใหญ่)2 มิถุนายน 25667
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรระนอง2 มิถุนายน 25669
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มิถุนายน 25667
7 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย2 มิถุนายน 25668
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มิถุนายน 25669
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑1 มิถุนายน 25669
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มิถุนายน 25668
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรชุมพร1 มิถุนายน 25667
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 มิถุนายน 25668
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน1 มิถุนายน 256611
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่21 มิถุนายน 25668
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 มิถุนายน 256610
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม) 1 มิถุนายน 256610
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)1 มิถุนายน 25667
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 พฤษภาคม 256611
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน9 พฤษภาคม 2566174
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน8 พฤษภาคม 256640
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน เมษายน 25663 พฤษภาคม 256628
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง3 พฤษภาคม 256629
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว3 พฤษภาคม 256626
24 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรระนอง3 พฤษภาคม 256628
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 พฤษภาคม 256633
26 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย2 พฤษภาคม 256627
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่2 พฤษภาคม 256630
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 พฤษภาคม 256631
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 พฤษภาคม 256640
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรชุมพร1 พฤษภาคม 256629
31 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 11 พฤษภาคม 256629
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 พฤษภาคม 256628
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565สำนักงานศุลกากรภาคที่21 พฤษภาคม 256628
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 พฤษภาคม 256660
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด1 พฤษภาคม 256629
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรสังขละบุรี27 เมษายน 256631
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ26 เมษายน 256651
38 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ของด่านศุลกากรชุมพร25 เมษายน 256635
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์20 เมษายน 256650
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน11 เมษายน 256649
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311 เมษายน 256639
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน10 เมษายน 256641
43 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566สำนักงานศุลกากรภาคที่25 เมษายน 256648
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.4 เมษายน 256669
45 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด ศภ. 14 เมษายน 256661
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.4 เมษายน 256651
47 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย4 เมษายน 256646
48 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด4 เมษายน 256639
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน3 เมษายน 256645
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรนครพนม3 เมษายน 256645
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน มีนาคม 25663 เมษายน 256641
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 เมษายน 256639
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 310 มีนาคม 256651
54 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน9 มีนาคม 256650
55 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด ศภ. 17 มีนาคม 256654
56 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย4 มีนาคม 256656
57 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่23 มีนาคม 256646
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3 มีนาคม 256647
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว3 มีนาคม 256643
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)2 มีนาคม 256650
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 256656
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด2 มีนาคม 256649
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของ สำนักงานศุลกาการภาคที่ 42 มีนาคม 256646
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 มีนาคม 256647
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 327 กุมภาพันธ์ 256654
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน13 กุมภาพันธ์ 256674
67 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย9 กุมภาพันธ์ 256661
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8 กุมภาพันธ์ 256663
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข8 กุมภาพันธ์ 256690
70 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่26 กุมภาพันธ์ 256652
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ด่านศุลกากรนครพนม3 กุมภาพันธ์ 256665
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด2 กุมภาพันธ์ 256684
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงดาว ประจำเดือน มกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 256665
74 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 กุมภาพันธ์ 256670
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ของ สำนักงานศุลกาการภาคที่ 41 กุมภาพันธ์ 256665
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน มกราคม 25661 กุมภาพันธ์ 256670
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ฝพด. 1 สบพ. สลข31 มกราคม 256671
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ฝพด. 1 สบพ. สลข.31 มกราคม 256669
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ฝพด. 1 สบพ. สลข.31 มกราคม 256658
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 310 มกราคม 256687
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช10 มกราคม 256684
82 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่29 มกราคม 256664
83 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ด่านศุลกากรเชียงแสน9 มกราคม 2566126
84 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ด่านศุลกากรแม่สาย6 มกราคม 256683
85 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด ศภ. 15 มกราคม 256682
86 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน5 มกราคม 256683
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรนครพนม ประจำเดือน ธันวาคม 25654 มกราคม 256682
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน ธันวาคม 25653 มกราคม 256682
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ของ สำนักงานศุลกาการภาคที่ 43 มกราคม 256667
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 315 ธันวาคม 256596
91 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรเชียงแสน10 ธันวาคม 256595
92 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรแม่สาย8 ธันวาคม 2565102
93 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่27 ธันวาคม 2565105
94 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด ศภ. 16 ธันวาคม 2565141
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565112
96 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรนครพนม2 ธันวาคม 2565103
97 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรเชียงดาว2 ธันวาคม 2565118
98 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ธันวาคม 2565116
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 ธันวาคม 256598
100 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด15 พฤศจิกายน 2565126
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,504 จำนวน 16 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร