ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลการกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 25641
2 ประกาศกรมศุลการกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 25642
3 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการและซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 25643
4 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการป้องกันและกำจัด ปลวก มด แมลงสาบและหนู สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 25643
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ยี่ห้อ Cummins อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และอาคาร ๑๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 25642
6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 25642
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 21 กันยายน 25642
8 ประกาศกรมศุลการกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 25643
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 กันยายน 25641
10 ประกาศกรมศุลการกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์สำหรับเรือตรวจการณ์จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 25642
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ทำลานจอดรถขนถ่ายสินค้าและวางตู้คอนเทนเนอร์ที่บริเวณย่านสถานีปาดังเบซาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 25641
12 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกขาว จำนวน 700 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 25647
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 25643
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคาร 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 25643
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ ซอง ๓๙ ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 25643
16 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 25643
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 25645
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคาร 120 ปี และอาคารจอดรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 25645
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซม/โอเวอร์ฮอล์เครื่องยนต์ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงของอาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร 16 กันยายน 25642
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมหลังคาคลังของกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 25644
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ขนของ อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 25643
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบลิฟต์อาคาร ๑ และอาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 25643
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 25643
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการย้ายระบบโทรศัพท์ AVAYA และติดตั้งเครื่องโทรศัพท์เพิ่มเติม ด่านศุลกากรสังขละบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 25642
25 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การย้ายระบบโทรศัพท์ Voice Over IP และติดตั้งเครื่องโทรศัพท์เพิ่มเติม ด่านศุลกากรนครพนม 15 กันยายน 25644
26 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาในโครงการ Megaports Initiative สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 25643
27 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 25643
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 25647
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 25649
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเก็บของวัสุอุปกรณ์ ส่วนสื่อสารองค์อร สลข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 25643
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป14 กันยายน 25648
32 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 25642
33 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานดูแลสวน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 25644
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint P375dw จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 25646
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการประจำที่ ศภ. 1 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 25647
36 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 256411
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการประจำที่ ศภ. 1 จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 256410
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อโสโครกและถังบำบัดสิ่งปฏิกูล ห้องน้ำ สบพ. สลข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 256410
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร 804 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 25648
40 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) การจัดซื้อพร้อมติดตั้งทดแทนเรดาร์ดาวเทียมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ 9 กันยายน 256410
41 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อหนังสือพิมพ์ของอธิบดีกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 25648
42 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อหนังสือพิมพ์ของอธิบดีกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 25647
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมวาล์วเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 25648
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคาร 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 25646
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 25645
46 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 25645
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 25645
48 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 25646
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 25645
50 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเปิดตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์แพชูชีพประจำปี สำหรับเรือศุลกากร ๘๐๔ และ ๘๐๕7 กันยายน 25644
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ตราอักษร SUZUKI เรือศุลกากร 378, 379, 380 และ 381 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 25647
52 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร HYUNDAI อาคาร ๑๒๐ ปี 3 กันยายน 256410
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกรียติฯ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 25647
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 31 สิงหาคม 256413
55 ประกาศกรมศุลกากร เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น Fi-๖๗๗๐ หมายเลขสติ๊กเกอร์ ๑๑๔-๕๒๒๗ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 256415
56 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมชุดควบคุมบังคับเลี้ยววัดมุมหางเสือ เรือศุลกากร ๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 256426
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เมอร์ควรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 256417
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษีชนิดหนึ่งพันบาท (สีส้ม) และบัตรภาษีชนิดไม่กำหนดราคา (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 256416
59 ประกาศผลการจัดซื่้อไดสตาร์ทเครื่องยนต์ซ้าย เรือศุลกากร 34926 สิงหาคม 256423
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ เรือศุลกากร 378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 256418
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือ ยี่ห้อ Mercury เครื่องซ้าย เรือศุลกากร 215 ใช้งานหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม ฝปป.2 สปป.2 กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 256414
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตแตอรี่ ขนาด 12 VDC. 90 AMP. จำนวน 4 ลูก เรือศุลกากร 219 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 256421
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลวดสแตนเลสสติลใช้กับ Mega-twis จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 256415
64 ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกล์ด บรรจุภาชนะถัง 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร (15 ถัง)25 สิงหาคม 256420
65 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ทิมยกเครื่องยนต์ เรือศุลกากร ๓๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 256429
66 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ เรือศุลกากร ๘๐๖ 19 สิงหาคม 256433
67 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร ๘๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 256426
68 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ เรือศุลกากร ๓๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 256427
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ และเสาธงพร้อมฐานเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 256428
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI สำหรับเรือศุลกากร 381 ใช้งาน นสป.สงขลา ฝปป.2 สปป.2 กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 256425
71 ประกาศผลการจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร สุวรรณภูมิ17 สิงหาคม 256426
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จากการไฟฟ้านครหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 256430
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคารศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร สุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 256432
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ 9483 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 256433
75 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) โครงการต่อสร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๘ น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ ลำ 9 สิงหาคม 256464
76 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมประตูม้วนอาคารทะเบียนคลังพัสดุ 9 สิงหาคม 256437
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 256440
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 สิงหาคม 256462
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ กับอาคาร ๒ 30 กรกฎาคม 256461
80 ประกาศผลผูู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ ๗๐๘๗ กทม. และ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ ๗๐๘๙ กทม. 29 กรกฎาคม 256467
81 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin รุ่น Frontier โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 256461
82 ประกาศผลผูู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อเชือกผูกเรือ 16 กรกฎาคม 256477
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กสป. อาคาร ๒ จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 256480
84 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซีลปั๊มน้ำระบบหล่อเย็นเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือศุลกากร ๘๐๕ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 256460
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 256470
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) 13 กรกฎาคม 2564100
87 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 350 มิลลิลิตร เพิ่มเติม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256462
88 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256462
89 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-2723 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256454
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ TALLY รุ่น T6215 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256463
91 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องยนต์เรือ ตราอักษรเมอคิวรี เรือศุลกากร จำนวน 15 ลำ8 กรกฎาคม 256466
92 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) การซื้อพร้อมติดตั้งทดแทนเรดาร์เรือศุลกากร ๑๑๐๑8 กรกฎาคม 256496
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร KONE อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาจง7 กรกฎาคม 256459
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น Fi-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 256460
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการบริโภคและชำระล้างของหน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 256451
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง6 กรกฎาคม 256453
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564)5 กรกฎาคม 256474
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 กรกฎาคม 256479
99 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564)2 กรกฎาคม 256481
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, กรองน้ำมันเครื่อง, กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, กรองอากาศและแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง อาคาร 120 ปี, อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ, อาคารจอดรถยนต์ และอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 256463
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,585 จำนวน 16 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร