1ไม่มีเลขที่ March 12, 20217,718
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,344
3ไม่มีเลข July 20, 20201,713
4ไม่มีเลข June 30, 20201,659
5ไม่มีเลข May 20, 20201,897
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,080
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,688
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,825
9- October 28, 20194,185
10- October 8, 20192,162
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,443
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,123
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,620
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,399
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,804
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,722
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,212
18ไม่มี May 8, 201711,371
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,341
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,635
21 March 3, 20155,470
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,533
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,372
24ประกาศ October 10, 20145,151
25ไม่มี October 3, 20145,053
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,239
27กค0503/ว131 March 13, 20135,144
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,102
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,141
30กค 0503/258 April 4, 20125,163
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,081
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,025
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,049
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,142
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,097
36 September 2, 20115,402
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,102
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20105,000
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,035
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,038
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,036
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,015
43------- April 15, 20095,097
44------- April 10, 20094,936
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,065
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,045
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,326
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,109
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,978
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,114
51กค 0503/ว 201 February 28, 20075,011
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,930
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,084
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,988
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,069
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,971
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,003
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,897
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,881
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,926
61ไม่มี 4,956
62ไม่มี 4,997
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th