1ไม่มีเลขที่ March 12, 20215,279
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,009
3ไม่มีเลข July 20, 20201,536
4ไม่มีเลข June 30, 20201,521
5ไม่มีเลข May 20, 20201,762
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,948
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,568
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,695
9- October 28, 20194,042
10- October 8, 20192,038
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,329
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,012
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,517
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,283
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,700
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,599
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,105
18ไม่มี May 8, 201711,255
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,243
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,537
21 March 3, 20155,373
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,382
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,270
24ประกาศ October 10, 20145,047
25ไม่มี October 3, 20144,948
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,103
27กค0503/ว131 March 13, 20135,044
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,009
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,042
30กค 0503/258 April 4, 20125,063
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,963
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,934
33กค 0503/ว 496 December 19, 20114,951
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,024
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,981
36 September 2, 20115,268
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,014
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,900
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,926
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,939
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,932
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,915
43------- April 15, 20094,986
44------- April 10, 20094,828
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,966
46กค 0503/ว 717 December 24, 20084,950
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,190
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,011
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,865
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,009
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,903
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,835
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,970
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,892
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,976
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,873
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,900
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,808
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,791
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,839
61ไม่มี 4,873
62ไม่มี 4,910
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th