1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,307
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021915
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021744
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,662
5- August 14, 2020950
6ไม่มีเลข May 8, 20201,904
7- March 30, 20201,207
8ไม่มีเลขที่ March 27, 2020983
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,213
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,910
11 July 15, 20194,886
12- July 12, 20193,868
13 April 17, 20192,338
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,786
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,609
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,982
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,698
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,090
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20183,013
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,537
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,102
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,535
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,909
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,169
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,773
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,563
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,678
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,685
29- January 5, 20183,896
30- January 5, 20181,537
311/2561 January 5, 20183,919
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,923
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,846
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,802
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,752
36-- December 4, 20173,807
37-- November 30, 20173,925
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,846
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,235
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,400
41-- July 18, 20174,482
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,051
43-- May 22, 20174,927
44-- March 30, 20176,955
45 March 7, 20176,386
46 January 31, 20174,933
47 January 27, 20175,182
48 January 23, 20175,303
49 January 16, 20175,259
50 January 12, 20175,202
51 December 23, 20165,072
52 December 23, 20164,981
53 December 23, 20165,173
54- December 23, 20165,275
55 December 20, 20165,182
56 December 8, 20165,130
57ไม่มี November 7, 20165,714
58ไม่มี May 25, 20165,004
59ไม่มี April 20, 20164,938
60ไม่มี April 19, 20165,311
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20165,014
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,152
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20165,029
64ไม่มี January 4, 20165,012
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,144
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,080
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,123
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,137
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,606
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,038
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,250
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,931
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20155,030
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20145,012
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,089
76ประกาศกรม October 10, 20145,000
77ประกาศกรม September 11, 20145,012
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20145,017
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,964
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20135,001
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,097
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,676
83กค 0519/ว 626 October 15, 20124,979
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,587
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,200
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,940
87กค0519/ว307 April 18, 20125,032
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,260
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,266
90กค 0518/ว368 September 29, 20115,002
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,300
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,052
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,128
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20115,031
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,163
96กค 0519/ว 532 October 8, 20104,977
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,101
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20105,031
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,181
1000519/ว235 April 5, 20105,050
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th