1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,007
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021728
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021616
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,570
5- August 14, 2020874
6ไม่มีเลข May 8, 20201,829
7- March 30, 20201,124
8ไม่มีเลขที่ March 27, 2020938
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,159
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,864
11 July 15, 20194,804
12- July 12, 20193,805
13 April 17, 20192,284
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,735
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,548
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,937
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,657
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,041
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,955
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,488
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,054
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,484
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,852
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,123
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,724
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,522
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,622
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,643
29- January 5, 20183,850
30- January 5, 20181,521
311/2561 January 5, 20183,873
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,870
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,792
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,750
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,704
36-- December 4, 20173,756
37-- November 30, 20173,876
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,793
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,186
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,356
41-- July 18, 20174,429
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,002
43-- May 22, 20174,866
44-- March 30, 20176,903
45 March 7, 20176,338
46 January 31, 20174,884
47 January 27, 20175,131
48 January 23, 20175,260
49 January 16, 20175,195
50 January 12, 20175,155
51 December 23, 20165,015
52 December 23, 20164,926
53 December 23, 20165,133
54- December 23, 20165,233
55 December 20, 20165,142
56 December 8, 20165,092
57ไม่มี November 7, 20165,648
58ไม่มี May 25, 20164,964
59ไม่มี April 20, 20164,904
60ไม่มี April 19, 20165,264
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,975
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,113
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,982
64ไม่มี January 4, 20164,971
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,096
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,040
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,080
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,086
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,552
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,998
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,203
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,883
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,992
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,970
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,041
76ประกาศกรม October 10, 20144,962
77ประกาศกรม September 11, 20144,974
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,982
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,925
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,960
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,055
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,603
83กค 0519/ว 626 October 15, 20124,935
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,527
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,152
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,903
87กค0519/ว307 April 18, 20124,987
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,217
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,203
90กค 0518/ว368 September 29, 20114,962
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,259
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,012
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,089
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,981
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,111
96กค 0519/ว 532 October 8, 20104,946
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,054
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,987
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,129
1000519/ว235 April 5, 20105,011
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th