บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 86 เข้าชมวันนี้
  • 86,317 เข้าชมเดือนนี้
  • 11,211,521 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 Import Duty Rate 13-05-2565 11:15:25
2 ปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 Import Duty Rate 13-05-2565 11:13:51
3 เพิ่มพิกัด 7219.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 12-05-2565 16:04:28
4 Import / Export Exchange Rate (May.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 11-05-2565 16:49:44
5 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate 11-05-2565 10:40:28
6 Excise Tariff Excise Tariff 10-05-2565 10:47:59
7 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ E01-E06 Privilage Code 06-05-2565 16:54:12
8 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน(รหัสสิทธิพิเศษ E01-E06) Import Duty Rate 06-05-2565 16:53:06
9 ISO Port Code ISO Port Code 28-04-2565 09:24:38
10 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-04-2565 14:52:42
11 Permission Goods Zip Permission Goods 25-04-2565 14:39:18
12 Permission Goods Excel Permission Goods 25-04-2565 14:38:51
13 เพิ่มพิกัด 3307.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-04-2565 10:59:12
14 Import / Export Exchange Rate (May.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 22-04-2565 17:26:41
15 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) Tariff Statistic 21-04-2565 14:01:04
16 ISO Country Code ISO Country Code 21-04-2565 13:38:26
17 เพิ่มพิกัด 9404.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-04-2565 16:37:24
18 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 20-04-2565 16:10:03
19 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-04-2565 14:34:03
20 Container Code Container Code 20-04-2565 14:32:51
21 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 12-04-2565 09:36:45
22 เพิ่มพิกัด 8429.52.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-04-2565 14:46:29
23 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (เพิ่มเติม) Import Duty Rate 01-04-2565 16:20:42
24 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV7 Privilage Code 01-04-2565 10:22:51
25 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV6 Privilage Code 01-04-2565 10:22:26
26 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate 01-04-2565 10:17:05
27 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 4) Import Duty Rate 01-04-2565 10:16:35
28 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับ 3) Import Duty Rate 01-04-2565 08:36:17
29 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate 01-04-2565 08:35:46
30 เพิ่มพิกัด 8702.10.41 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 28-03-2565 14:30:52
31 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-03-2565 16:17:24
32 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-03-2565 15:47:14
33 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 18-03-2565 16:28:19
34 รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการ ACTS 18-03-2565 15:39:35
35 เพิ่มพิกัด 8536.69.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-03-2565 17:02:24
36 เพิ่มพิกัด 8703.40.52 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-03-2565 16:44:13
37 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 15-03-2565 17:27:17
38 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-03-2565 14:32:50
39 เพิ่มพิกัด 8702.40.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 14-03-2565 14:09:30
40 เพิ่มพิกัด 2203.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 10-03-2565 08:14:36
41 เพิ่มพิกัด 9030.82.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 10-03-2565 08:04:44
42 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 09-03-2565 09:09:32
43 เพิ่มพิกัด 6813.81.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 03-03-2565 11:03:51
44 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) Export Duty Rate 28-02-2565 21:08:24
45 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 25-02-2565 15:30:47
46 กลุ่มเอกสารตอบกลับ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 25-02-2565 15:28:37
47 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 25-02-2565 15:26:41
48 เพิ่มพิกัด 7602.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 24-02-2565 14:42:55
49 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-02-2565 09:47:52
50 เพิ่มพิกัด 7204.49.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 22-02-2565 08:07:15
51 เพิ่มพิกัด 7204.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 18-02-2565 13:40:30
52 Area Code Area Code 15-02-2565 17:02:18
53 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 02-02-2565 10:39:59
54 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-01-2565 14:30:29
55 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+25_01_2565) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 25-01-2565 09:45:29
56 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-01-2565 08:31:04
57 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-01-2565 10:47:13
58 เพิ่มพิกัด 3815.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-01-2565 15:16:35
59 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 07-01-2565 15:47:21
60 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 07-01-2565 14:22:29
61 เพิ่มพิกัด 6310.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 07-01-2565 11:15:04
62 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 07-01-2565 11:12:17
63 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ 201 Import Duty Rate 06-01-2565 15:45:14
64 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ354 Import Duty Rate 06-01-2565 15:44:11
65 ปรับปรุง RCEP Import Duty Rate 06-01-2565 15:38:55
66 ปรับปรุง ป.คลัง ม.12 แบบมีเงื่อนไข ข้อ2 Import Duty Rate 04-01-2565 08:31:51
67 เพิ่มพิกัด พิกัด 6307.90.40 Import Duty Rate 03-01-2565 14:56:38
68 เพิ่มพิกัด พิกัด 6307.90.90 Import Duty Rate 03-01-2565 14:38:22
69 เพิ่มอัตราสินค้าโควต้าของประกาศกระทรวงการคลังฯ ไทย - นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 01-01-2565 16:33:39
70 เพิ่มอัตราสินค้าโควต้าของประกาศกระทรวงการคลังฯ ไทย - ออสเตรเลีย Import Duty Rate 01-01-2565 16:32:07
71 ปรับปรุงREFDRT_12 Import Duty Rate 01-01-2565 15:03:16
72 รหัสสิทธิพิเศษ Privilage Code 31-12-2564 22:03:38
73 พิกัดอัตราศุลกากร HS2022 Import Duty Rate 31-12-2564 21:21:26
74 ปิดประกาศ HS 2017 Import Duty Rate 31-12-2564 21:20:26
75 พิกัดตรวจร่วมกรมป่าไม้ กับกรมศุลกากร Permission Goods 31-12-2564 17:54:50
76 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-12-2564 14:01:06
77 เพิ่มพิกัดจำนวน 20 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-12-2564 14:00:22
78 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-12-2564 15:07:55
79 เพิ่มพิกัด 8415.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-12-2564 15:02:44
80 เพิ่มพิกัด 8418.99.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-12-2564 08:10:52
81 เพิ่มพิกัด 8480.41.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 03-12-2564 15:16:10
82 เพิ่มพิกัด 8418.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-12-2564 13:04:57
83 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-11-2564 15:59:21
84 เพิ่มพิกัด 3815.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-11-2564 10:59:26
85 เพิ่มพิกัด 6302.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-11-2564 13:36:11
86 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด Import Duty Rate 17-11-2564 14:42:53
87 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV5 Privilage Code 12-11-2564 15:23:59
88 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 12-11-2564 15:22:51
89 เพิ่มพิกัด 4015.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-11-2564 16:27:07
90 เพิ่มพิกัด 3926.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate 08-11-2564 13:32:22
91 แก้ไขพิกัด 3401.11.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 04-11-2564 13:18:07
92 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 04-11-2564 08:47:40
93 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 02-11-2564 15:59:05
94 เพิ่มพิกัด 9005.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 02-11-2564 08:32:19
95 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-10-2564 14:56:18
96 เพิ่มพิกัด 8703.23.71 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-10-2564 14:00:14
97 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-10-2564 15:29:01
98 เพิ่มพิกัดจำนวน 28 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate 20-10-2564 15:54:53
99 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 9) Import Duty Rate 20-10-2564 15:20:34
100 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) Import Duty Rate 20-10-2564 15:20:04
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,153 จำนวน 12 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร