2564
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-01-2565 14:30:09 35
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 10-01-2565 11:16:55 10
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-01-2565 16:03:52 21
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 10-01-2565 11:16:15 8
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-01-2565 17:25:54 12
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-01-2565 15:12:56 16
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-01-2565 16:21:26 14
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-01-2565 11:26:19 15
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 07-01-2565 12:01:33 24
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-01-2565 13:01:52 25
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-01-2565 15:49:02 24
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-01-2565 16:20:36 13
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-01-2565 17:32:32 16
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-01-2565 14:27:34 11
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-01-2565 17:08:19 24
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-01-2565 14:57:04 18
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-01-2565 13:12:03 31
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 10-01-2565 11:04:41 9
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 07-01-2565 10:26:17 11
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-01-2565 17:52:33 14
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-01-2565 17:24:40 26
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 12-01-2565 07:52:08 24
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-01-2565 14:25:12 11
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 06-01-2565 13:55:53 17
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-01-2565 16:58:07 17
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-01-2565 18:22:55 12
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-01-2565 09:02:29 12
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-01-2565 11:21:27 23
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-01-2565 15:52:22 11
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-01-2565 13:53:09 12
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-01-2565 13:32:01 41
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 07-01-2565 13:55:12 20
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-01-2565 14:02:24 12
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-01-2565 10:59:37 15
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 10-01-2565 18:06:34 8
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-01-2565 12:05:29 10
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-01-2565 17:19:02 15
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-01-2565 15:11:57 10
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-01-2565 16:40:44 14
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 07-01-2565 09:19:47 10
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 08-01-2565 14:44:03 12
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-01-2565 16:14:48 13
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 06-01-2565 15:28:12 8
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 08-01-2565 14:56:35 12
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-01-2565 14:42:57 13
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-01-2565 10:00:54 20
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-01-2565 16:36:30 13
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-01-2565 14:32:26 13
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-01-2565 15:24:22 12
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-01-2565 11:55:58 13
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 02-12-2564 16:25:14 19
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 06-01-2565 11:37:01 13
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 10-01-2565 11:51:07 12
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-01-2565 14:48:03 13
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-01-2565 14:17:24 10
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 - -
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-01-2565 17:16:02 10
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-01-2565 14:04:33 12
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 11-01-2565 14:50:53 8
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-01-2565 11:25:05 13
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 10-01-2565 09:26:08 10
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-01-2565 15:46:39 11
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 10-01-2565 11:20:36 10
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 - -
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-01-2565 12:11:35 12
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-01-2565 16:26:01 15
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 10-01-2565 09:01:28 10
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 10-01-2565 10:43:50 9
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-01-2565 14:49:04 9
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-01-2565 13:17:30 10
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-01-2565 13:34:51 16
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 06-01-2565 13:17:25 35
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-01-2565 18:02:16 22