2564
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 03-12-2564 13:51:27 4
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-12-2564 10:01:35 2
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 03-12-2564 14:41:12 4
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-12-2564 18:51:11 2
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-12-2564 19:47:33 3
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-12-2564 18:01:52 10
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-12-2564 17:21:26 5
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-12-2564 13:12:11 5
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 07-12-2564 15:52:52 5
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-12-2564 11:14:41 4
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 03-12-2564 12:08:24 10
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-12-2564 14:17:03 4
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-12-2564 09:43:43 2
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-12-2564 17:27:22 3
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 03-12-2564 14:56:52 4
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 04-12-2564 12:32:50 4
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-12-2564 16:32:41 12
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-12-2564 14:24:51 8
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-12-2564 10:49:46 8
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-12-2564 13:13:34 4
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-12-2564 09:49:17 6
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 01-12-2564 13:03:44 11
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 03-12-2564 09:47:23 4
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 07-12-2564 08:12:22 3
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 07-12-2564 16:27:07 3
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 03-12-2564 11:52:32 5
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 03-12-2564 11:28:28 5
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 02-12-2564 16:44:13 5
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-12-2564 15:27:27 3
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-12-2564 14:57:03 5
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 03-12-2564 16:34:16 3
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-12-2564 11:48:38 6
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-12-2564 14:36:26 3
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 03-12-2564 17:55:14 5
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 02-12-2564 14:26:13 5
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-12-2564 13:12:45 3
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 03-12-2564 14:05:57 7
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-12-2564 14:45:48 3
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 02-12-2564 11:31:29 7
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 03-12-2564 15:52:53 5
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-12-2564 18:00:38 4
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-12-2564 12:04:28 6
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 08-12-2564 11:29:02 2
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 08-12-2564 09:05:05 3
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-12-2564 15:24:15 5
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 02-12-2564 17:24:36 7
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-12-2564 18:14:07 7
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 03-12-2564 14:32:29 8
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 02-12-2564 13:48:35 4
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 08-12-2564 20:11:40 2
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 03-11-2564 16:38:01 8
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 03-12-2564 15:50:08 10
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-12-2564 14:52:22 4
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-12-2564 17:09:42 7
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-12-2564 13:05:57 2
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 - -
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 08-12-2564 15:14:02 1
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-12-2564 13:23:28 6
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-12-2564 14:10:22 5
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-12-2564 16:36:27 3
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-12-2564 15:38:14 4
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 03-12-2564 15:51:42 5
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 03-12-2564 13:01:23 5
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-12-2564 16:46:11 3
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 03-12-2564 13:29:20 4
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-12-2564 10:55:18 3
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-12-2564 14:47:21 4
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 07-12-2564 10:16:26 3
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 03-12-2564 11:47:22 4
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 03-12-2564 16:52:22 5
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 02-12-2564 17:04:11 4
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 07-12-2564 17:33:59 4
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 01-12-2564 14:07:42 11