รายงาน/งบทดลอง

ตุลาคม 2565
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 11-11-2565 14:22:00 23
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 04-11-2565 14:55:28 33
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 08-11-2565 16:30:24 29
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-11-2565 16:23:16 30
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 21-11-2565 13:06:03 7
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-11-2565 17:17:10 30
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-11-2565 16:28:03 29
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-11-2565 19:27:21 30
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 02-11-2565 14:43:50 35
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 10-11-2565 10:05:14 28
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 02-11-2565 16:35:57 48
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-11-2565 15:27:54 39
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-11-2565 15:45:44 31
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-11-2565 11:11:08 30
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 07-11-2565 15:16:22 30
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 09-11-2565 09:45:40 26
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 07-11-2565 20:01:45 34
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-11-2565 14:03:23 40
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 04-11-2565 11:10:03 32
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 02-11-2565 14:51:00 35
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-11-2565 18:34:06 29
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-11-2565 09:28:36 37
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 04-11-2565 17:12:15 29
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 03-11-2565 14:54:36 29
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-11-2565 18:52:08 38
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-11-2565 13:47:47 28
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-11-2565 10:41:03 29
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 02-11-2565 16:17:24 38
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 07-11-2565 14:39:11 32
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 02-11-2565 15:25:54 37
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 04-11-2565 11:37:26 31
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 03-11-2565 19:04:47 31
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 04-11-2565 11:24:19 35
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 04-11-2565 09:54:11 34
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 04-11-2565 17:35:43 39
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-11-2565 15:06:41 36
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-11-2565 15:28:59 35
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-11-2565 14:01:39 37
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 20-10-2565 10:16:10 49
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 - -
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 04-11-2565 16:15:41 44
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 03-11-2565 19:01:37 34
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-11-2565 09:47:17 34
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 03-11-2565 16:11:52 34
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 15-11-2565 15:00:21 16
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-11-2565 16:06:15 34
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 02-11-2565 16:58:58 36
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-11-2565 11:25:09 34
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 07-11-2565 11:15:15 36
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 07-11-2565 21:42:23 35
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-11-2565 13:42:43 28
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 02-11-2565 13:58:46 33
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 04-11-2565 15:19:22 37
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 10-11-2565 14:06:05 28
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 04-11-2565 16:07:25 36
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 04-11-2565 15:54:20 32
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 03-11-2565 13:17:01 34
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 21-10-2565 11:41:27 34
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 07-11-2565 18:28:52 32
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 04-11-2565 15:33:31 36
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 08-11-2565 09:37:42 31
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 09-11-2565 13:30:35 29
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-11-2565 13:49:35 33
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 11-10-2565 18:07:55 24
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 10-11-2565 10:22:25 26
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-11-2565 13:00:01 33
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 09-11-2565 13:35:50 33
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 04-11-2565 15:34:46 29
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 09-11-2565 09:10:55 27
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 04-11-2565 11:44:46 32
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 20-10-2565 10:24:42 38
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 03-11-2565 18:03:17 30
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 02-11-2565 16:18:06 35
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-11-2565 10:32:34 38

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร