รายงาน/งบทดลอง

พฤษภาคม 2566
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-06-2566 09:30:23 16
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 02-06-2566 13:32:31 6
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 09-06-2566 11:29:27 3
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-06-2566 18:29:48 3
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 - -
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 02-06-2566 16:45:56 7
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-06-2566 17:53:17 4
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-06-2566 15:31:44 6
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-06-2566 10:40:16 7
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 06-06-2566 14:12:11 6
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 06-06-2566 16:19:54 3
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 07-06-2566 09:06:10 3
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 08-06-2566 10:17:05 6
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-06-2566 14:34:32 4
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-06-2566 11:51:21 14
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 07-06-2566 12:46:37 8
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-06-2566 14:52:42 7
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 08-06-2566 16:54:42 2
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 06-06-2566 11:38:22 6
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 06-06-2566 17:07:02 7
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 07-06-2566 10:55:05 10
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 07-06-2566 13:58:38 4
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 06-06-2566 11:21:00 3
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 08-06-2566 09:32:35 5
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 06-06-2566 14:08:39 6
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 02-06-2566 16:28:14 5
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-06-2566 15:31:37 6
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-06-2566 09:45:08 3
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 06-06-2566 17:39:03 3
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-06-2566 16:26:18 4
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 07-06-2566 10:08:51 4
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-06-2566 11:41:12 6
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-06-2566 14:29:36 12
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-06-2566 11:23:12 4
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 08-06-2566 14:20:25 4
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-06-2566 09:15:47 7
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-06-2566 15:10:02 5
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-06-2566 16:08:44 6
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 07-06-2566 22:33:31 4
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-06-2566 15:29:41 11
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 04-06-2566 09:08:29 9
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-06-2566 16:41:19 7
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 07-06-2566 10:02:50 3
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 07-06-2566 09:28:04 3
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-06-2566 16:12:08 4
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-06-2566 13:43:28 6
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 06-06-2566 16:16:14 10
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-06-2566 14:51:30 6
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-06-2566 17:03:16 3
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-06-2566 15:22:34 4
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 06-06-2566 13:54:11 5
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 - -
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 08-06-2566 09:50:00 4
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 - -
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-06-2566 13:36:49 4
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 08-06-2566 15:51:07 4
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 08-05-2566 10:09:20 8
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-06-2566 16:32:22 4
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 02-06-2566 16:30:16 8
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-06-2566 09:20:46 4
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 06-06-2566 11:44:08 3
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-06-2566 15:20:35 4
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 - -
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 - -
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-06-2566 14:15:37 5
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-06-2566 10:48:03 6
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-06-2566 12:07:57 5
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 07-06-2566 14:45:24 4
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 02-06-2566 15:32:52 6
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 02-06-2566 10:51:15 2
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-06-2566 15:14:21 5
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 08-06-2566 09:38:05 11

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร