พิกัดศุลกากร

การอุทธรณ์

 1. การยื่นอุทธรณ์ รายละเอียดทั้งหมดต้องเป็นไปตาม ประกาศกรมศุลกากรที่ 189/2560

2. ให้บันทึกขอหลักฐานประกอบการออกแบบแจ้ง และใบตอบรับในประเทศทางไปรษณีย์ที่แจ้งการประเมินอากรดังกล่าวจากหน่วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

3. ตรวจสอบอายุความกับใบตอบรับในประเทศทางไปรษณีย์ทันที 


 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม 2561 10:01:47
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (สอพ.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4628
อีเมล์ : 80170000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร