ข้อความที่ใช้ขีดคร่อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 14:53:37
จำนวนผู้เข้าชม : 3,307

คำถาม :

ข้อความที่ใช้ขีดคร่อมเอกสารสำหรับใช้ประกอบการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกควรใช้ข้อความว่าอย่างไร

คำตอบ :


การขีดคร่อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อความว่า "ใช้สำหรับกรมศุลกากรเท่านั้น" หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th คลิกหัวข้อ ผู้ประกอบการ  > การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก  > หัวข้อย่อย ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอและวิธีการกรอกแบบคำขอ


 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มิถุนายน 2566 08:52:57
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร