ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผลผูู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ ๗๐๘๗ กทม. และ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ ๗๐๘๙ กทม. 29 กรกฎาคม 25640
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin รุ่น Frontier โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 25641
3 ประกาศผลผูู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อเชือกผูกเรือ 16 กรกฎาคม 256418
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กสป. อาคาร ๒ จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 256412
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซีลปั๊มน้ำระบบหล่อเย็นเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือศุลกากร ๘๐๕ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 256415
6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 256413
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) 13 กรกฎาคม 256419
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 350 มิลลิลิตร เพิ่มเติม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256415
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256412
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-2723 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256413
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ TALLY รุ่น T6215 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256413
12 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องยนต์เรือ ตราอักษรเมอคิวรี เรือศุลกากร จำนวน 15 ลำ8 กรกฎาคม 256419
13 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) การซื้อพร้อมติดตั้งทดแทนเรดาร์เรือศุลกากร ๑๑๐๑8 กรกฎาคม 256422
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร KONE อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาจง7 กรกฎาคม 256413
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น Fi-6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 256416
16 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการบริโภคและชำระล้างของหน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 256410
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง6 กรกฎาคม 256415
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564)5 กรกฎาคม 256420
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 กรกฎาคม 256419
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564)2 กรกฎาคม 256432
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, กรองน้ำมันเครื่อง, กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, กรองอากาศและแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง อาคาร 120 ปี, อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ, อาคารจอดรถยนต์ และอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 256420
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 256429
23 ประกาศผลการจัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮว 2723 กทม.30 มิถุนายน 256440
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องหาตำบลที่เรือ (GPS) และหยั่งน้ำในเครื่องเดียวกัน ประจำเรือศุลกากร 379 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 256431
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๗ กอ ๔๑๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 256433
26 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิถุนายน 256438
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 256435
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมท่อไอเสียเครื่องจักรใหญ่ เรือศุลกากร ๘๐๓24 มิถุนายน 256438
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 256438
30 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฮดรอลิกยกเครื่องยนต์ เรือศุลกากร ๒๑๓ 16 มิถุนายน 256452
31 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌฬ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 256435
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 256470
33 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 256463
34 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ11 มิถุนายน 256451
35 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องยนต์เรือ ตราอักษรเมอคิวรี เรือศุลกากร จำนวน 15 ลำ10 มิถุนายน 256415
36 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าอาคารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะทางน้ำ (เดิม) หน้าวัดคลองเตยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 256462
37 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 256455
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1นก-4382 กทม. และ 9กส-4948 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน 256463
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 มิถุนายน 2564121
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงาน รองฯ ชัยฤทธิ์ สำนักผู้บริหาร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 256486
41 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๔ คัน 27 พฤษภาคม 256469
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของไอเสียเครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือศุลกากร 806 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 256491
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5กณ-3834 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 256476
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสำหรับเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 256477
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดการบริหารระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 พฤษภาคม 256495
46 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ 7085 กทม.14 พฤษภาคม 256482
47 ประกาศผลการจัดจ้างต่อสร้าง เรือตรวจการณ์ทางทะเล ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ14 พฤษภาคม 2564141
48 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๖ กร-๓๖๖๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 256494
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์ เรือศุลกากร 219 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2564112
50 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ 7088 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 256488
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ2090 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 256480
52 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องรองฯ พันธ์ทอง ชั้น ๒ อาคาร๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 256473
53 ประกาศผลการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน 1 ขค 7014 กทม.7 พฤษภาคม 256490
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤษภาคม 256492
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำหญิง ฝ่ายรายได้ สรด. สลข. ชั้น ๑ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 256487
56 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษแบบฟอร์มใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.122 ชนิดต่อเนื่องเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 256494
57 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การจ้างพิมพ์กระดาษแบบฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๒๒ ชนิดต่อเนื่อง 28 เมษายน 2564110
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบการชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์(Digital Tax Compensation) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2564123
59 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและห้องน้ำ ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ ๒ สปป. ๑ กสป. อาคาร ๒ 26 เมษายน 2564114
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6กร-3635 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2564105
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและกลุ่มอาคารในบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 เมษายน 2564123
62 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก Samsung รุ่น SL-M ๓๘๒๐ Series Black Toner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2564122
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องพระ สลข. ชั้น ๔ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2564108
64 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2564107
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการต่อสร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๘ น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding19 เมษายน 2564127
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564113
67 ประกาศผลการจ้างซ่อมประตูทางเข้ากองคอมพิวเตอร์ (เดิม) ชั้น ๑ อาคาร ๒9 เมษายน 2564118
68 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมพื้นห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564120
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานทางเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564111
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างห้องหัวหน้าฝ่าย ฝชป. สอก. สลข. ชั้น 1 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564111
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564113
72 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)2 เมษายน 2564115
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3กฒ 4383 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2564118
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ฆร 2560 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2564111
75 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งฟิล์มกันแสงแดด ฝ่ายชดเชยอากรที่ 1 ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กสอ. ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มีนาคม 2564100
76 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมอาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร 30 มีนาคม 2564121
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่อง (เครื่องตัดบัตรภาษี) ยี่ห้อ HEFTER SYSTEM FORM รุ่น V9000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2564114
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 29 มีนาคม 2564130
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 มีนาคม 2564129
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิบบ้อน (ใช้กับ E-Office) และสติ๊กเกอร์ (ใช้กับ E-Office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564123
81 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564110
82 ประกาศผลการจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนและติดตั้ง เครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา และอุปกรณ์ส่งกำลัง ประจำเรือศุลกากร 70225 มีนาคม 2564154
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564111
84 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮเอ็ท หมายเลขทะเบียน ฮค 8580 กทม.23 มีนาคม 2564124
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)22 มีนาคม 2564109
86 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 7 กฬ 411 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564107
87 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 จำนวน 2 หลัง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มีนาคม 2564138
88 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดระบบไฮดรอลิกยกเครื่องยนต์ เรือศุลกากร 378 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)18 มีนาคม 2564144
89 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ตลับ โดยวิธีการเจาะจง17 มีนาคม 2564120
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ๒ รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)17 มีนาคม 2564111
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2564110
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5กข-5674 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2564134
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษไดคัท (กล่องลูกฟูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2564108
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและกลุ่มอาคารในบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding9 มีนาคม 2564134
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ซองหน้าต่างพับ 4 (1 สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2564110
96 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๔) 8 มีนาคม 2564111
97 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน 5 กณ 3834 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2564135
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ-7096 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2564103
99 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๔) 5 มีนาคม 2564101
100 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ของอธิบดีกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๔) 5 มีนาคม 2564105
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,506 จำนวน 16 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร