งานพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน16 พฤษภาคม 256731
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ14 พฤษภาคม 256748
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 พฤษภาคม 256776
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงคาน3 พฤษภาคม 256768
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 23 พฤษภาคม 256784
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 ด่านศุลกากรแม่สอด3 พฤษภาคม 256769
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 ของ ด่านศุลกากรนครพนม3 พฤษภาคม 256767
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 พฤษภาคม 2567107
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 พฤษภาคม 2567100
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 พฤษภาคม 2567105
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 (ด่านศุลกากรเกาะสมุย)1 พฤษภาคม 256796
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน เมษายน 25671 พฤษภาคม 2567110
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรคลองใหญ่ ประจำเดือน เมษายน 25671 พฤษภาคม 2567107
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 พฤษภาคม 2567118
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว1 พฤษภาคม 2567108
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.51 พฤษภาคม 256791
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 พฤษภาคม 2567106
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 330 เมษายน 2567112
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 กรกฎาคม 256626 เมษายน 2567149
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 สิงหาคม 256626 เมษายน 2567151
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 กันยายน 256626 เมษายน 2567170
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ตุลาคม 256626 เมษายน 2567138
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 256626 เมษายน 2567165
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ธันวาคม 256626 เมษายน 2567159
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มกราคม 256726 เมษายน 2567146
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 256726 เมษายน 2567157
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มีนาคม 256726 เมษายน 2567153
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน23 เมษายน 2567185
29 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2567 สบพ. สลข.17 เมษายน 2567222
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ10 เมษายน 2567216
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่กลอง10 เมษายน 2567224
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มีนาคม 25675 เมษายน 2567219
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.55 เมษายน 2567232
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สอด4 เมษายน 2567211
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม3 เมษายน 2567226
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค. 2567 ดสบ.3 เมษายน 2567210
37 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย3 เมษายน 2567222
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)2 เมษายน 2567222
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 เมษายน 2567210
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 (ด่านศุลกากรเกาะสมุย)2 เมษายน 2567225
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 22 เมษายน 2567203
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 ศภ.11 เมษายน 2567191
43 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 เมษายน 2567212
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 เมษายน 2567225
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 เมษายน 2567238
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 เมษายน 2567218
47 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี29 มีนาคม 2567205
48 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ สบพ. สลข.27 มีนาคม 2567224
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน26 มีนาคม 2567231
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน12 มีนาคม 2567289
51 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.512 มีนาคม 2567289
52 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย8 มีนาคม 2567304
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรแม่กลอง6 มีนาคม 2567284
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25676 มีนาคม 2567288
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ดสบ.5 มีนาคม 2567285
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มีนาคม 2567288
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม5 มีนาคม 2567276
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ5 มีนาคม 2567281
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 มีนาคม 2567289
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 มีนาคม 2567287
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 มีนาคม 2567276
62 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มีนาคม 2567286
63 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มีนาคม 2567308
64 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว1 มีนาคม 2567278
65 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 129 กุมภาพันธ์ 2567301
66 รายงานสรุปผลการจัดซื้้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน มกราคม 2567 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร21 กุมภาพันธ์ 2567334
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน20 กุมภาพันธ์ 2567312
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 2567307
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 2567293
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน9 กุมภาพันธ์ 2567340
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 25678 กุมภาพันธ์ 2567315
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)6 กุมภาพันธ์ 2567349
73 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.56 กุมภาพันธ์ 2567371
74 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย6 กุมภาพันธ์ 2567307
75 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่5 กุมภาพันธ์ 2567331
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 2567333
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม2 กุมภาพันธ์ 2567335
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 กุมภาพันธ์ 2567340
79 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 กุมภาพันธ์ 2567317
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 กุมภาพันธ์ 2567346
81 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 กุมภาพันธ์ 2567368
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 กุมภาพันธ์ 2567331
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 กุมภาพันธ์ 2567392
84 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี31 มกราคม 2567349
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2567 ดสบ.31 มกราคม 2567360
86 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร17 มกราคม 2567380
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน12 มกราคม 2567354
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 9529 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567352
89 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.510 มกราคม 2567342
90 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย10 มกราคม 2567334
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรคลองใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567322
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 มกราคม 2567356
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มกราคม 2567346
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน4 มกราคม 2567346
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567343
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567348
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3 มกราคม 2567342
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธัวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครพนม3 มกราคม 2567360
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)2 มกราคม 2567358
100 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มกราคม 2567320
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,747 จำนวน 18 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร