รายงาน/งบทดลอง

มิถุนายน 2564
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 12-07-2564 13:29:08 15
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-07-2564 07:53:10 16
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-07-2564 10:01:49 29
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 08-07-2564 12:33:35 15
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-07-2564 15:41:21 15
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-07-2564 17:13:10 12
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 15-07-2564 10:19:52 14
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-07-2564 09:14:34 13
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-07-2564 15:30:22 15
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-07-2564 13:51:59 12
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 02-07-2564 14:50:44 13
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-07-2564 17:06:02 17
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 06-07-2564 09:48:10 10
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-07-2564 16:43:54 16
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-07-2564 10:02:24 12
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-07-2564 17:47:55 17
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-07-2564 17:52:59 10
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-07-2564 17:01:20 19
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 02-07-2564 16:33:16 13
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 02-07-2564 14:52:58 16
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 02-07-2564 15:59:09 13
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-07-2564 18:39:58 12
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 05-07-2564 16:43:46 13
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-07-2564 13:49:30 12
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 01-07-2564 12:45:59 21
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-07-2564 12:01:17 21
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 06-07-2564 15:17:18 10
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-07-2564 11:04:07 13
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-07-2564 14:26:28 15
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-07-2564 14:56:49 8
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-07-2564 14:53:01 10
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-07-2564 14:49:30 12
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-07-2564 13:40:12 9
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 02-07-2564 15:26:20 13
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-07-2564 13:50:18 12
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 02-07-2564 16:53:25 10
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 05-07-2564 13:19:46 11
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-07-2564 15:39:52 13
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 - -
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-07-2564 16:04:12 9
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-07-2564 08:59:47 15
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-07-2564 16:26:20 10
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-07-2564 11:35:39 14
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 07-07-2564 16:00:05 10
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 06-07-2564 11:08:26 9
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-07-2564 15:48:35 13
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 05-07-2564 19:02:56 10
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-07-2564 17:10:02 9
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 02-07-2564 14:13:11 11
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-07-2564 10:34:10 9
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-07-2564 17:40:12 10
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 08-06-2564 08:05:13 11
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 06-07-2564 14:24:35 19
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 06-07-2564 13:16:04 12
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-07-2564 16:45:58 14
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-07-2564 13:07:11 15
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 - -
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-07-2564 14:52:27 15
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-07-2564 15:30:10 10
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-07-2564 16:04:00 16
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-07-2564 14:47:30 11
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-07-2564 15:27:27 12
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 02-07-2564 15:32:03 10
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 02-07-2564 14:47:22 17
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 07-07-2564 14:59:11 7
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-07-2564 15:14:21 14
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-07-2564 11:11:05 12
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-07-2564 13:55:15 16
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 07-07-2564 13:48:04 9
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 01-07-2564 18:11:33 11
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-07-2564 12:02:23 9
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 02-07-2564 19:18:38 12
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 13-07-2564 12:46:47 10
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-07-2564 16:41:13 18

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร