รายงาน/งบทดลอง

ธันวาคม 2564
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 18-01-2565 09:39:46 6
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-01-2565 14:30:09 42
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 10-01-2565 11:16:55 15
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-01-2565 16:03:52 26
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 10-01-2565 11:16:15 14
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-01-2565 17:25:54 17
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-01-2565 15:12:56 21
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-01-2565 16:21:26 19
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-01-2565 11:26:19 21
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 07-01-2565 12:01:33 36
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-01-2565 13:01:52 31
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-01-2565 15:49:02 29
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-01-2565 16:20:36 18
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-01-2565 17:32:32 20
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-01-2565 14:27:34 17
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-01-2565 17:08:19 27
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-01-2565 14:57:04 25
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-01-2565 13:12:03 37
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 10-01-2565 11:04:41 16
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 07-01-2565 10:26:17 17
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-01-2565 17:52:33 19
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-01-2565 17:24:40 32
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 12-01-2565 07:52:08 32
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-01-2565 14:25:12 17
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 06-01-2565 13:55:53 23
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-01-2565 16:58:07 22
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-01-2565 18:22:55 17
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-01-2565 09:02:29 17
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-01-2565 11:21:27 31
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-01-2565 15:52:22 16
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-01-2565 13:53:09 18
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-01-2565 13:32:01 47
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 07-01-2565 13:55:12 26
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-01-2565 14:02:24 17
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-01-2565 10:59:37 21
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 10-01-2565 18:06:34 13
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-01-2565 12:05:29 15
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-01-2565 17:19:02 27
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-01-2565 15:11:57 16
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-01-2565 16:40:44 20
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 07-01-2565 09:19:47 16
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 08-01-2565 14:44:03 18
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-01-2565 16:14:48 18
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 06-01-2565 15:28:12 13
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 08-01-2565 14:56:35 18
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-01-2565 14:42:57 18
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-01-2565 10:00:54 28
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-01-2565 16:36:30 23
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-01-2565 14:32:26 18
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-01-2565 15:24:22 17
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-01-2565 11:55:58 18
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 02-12-2564 16:25:14 23
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 06-01-2565 11:37:01 19
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 10-01-2565 11:51:07 19
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-01-2565 14:48:03 19
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-01-2565 14:17:24 15
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 17-01-2565 13:18:16 5
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-01-2565 17:16:02 17
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-01-2565 14:04:33 18
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 11-01-2565 14:50:53 12
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-01-2565 11:25:05 17
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 10-01-2565 09:26:08 15
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-01-2565 15:46:39 18
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 10-01-2565 11:20:36 16
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 - -
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-01-2565 12:11:35 20
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-01-2565 16:26:01 24
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 10-01-2565 09:01:28 16
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 10-01-2565 10:43:50 14
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-01-2565 14:49:04 14
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-01-2565 13:17:30 16
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-01-2565 13:34:51 22
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 06-01-2565 13:17:25 45
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-01-2565 18:02:16 26

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร