รายงาน/งบทดลอง

กันยายน 2565
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 - -
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 - -
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-10-2565 15:06:33 3
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 - -
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-10-2565 17:39:39 0
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-10-2565 18:01:36 5
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-10-2565 09:04:49 8
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 - -
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-10-2565 14:48:52 5
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 04-10-2565 15:46:05 18
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-10-2565 17:38:49 13
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 07-10-2565 16:51:21 6
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-10-2565 20:32:55 6
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 - -
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 04-10-2565 16:55:03 6
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-10-2565 17:15:38 8
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-10-2565 12:57:31 9
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 06-10-2565 15:08:14 1
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-10-2565 15:30:07 3
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 04-10-2565 16:30:29 7
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-10-2565 18:50:08 12
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-10-2565 16:46:31 9
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-10-2565 14:14:54 1
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-10-2565 14:29:16 3
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 04-10-2565 19:22:50 6
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 - -
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-10-2565 11:27:29 6
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 03-10-2565 17:00:29 12
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-10-2565 18:43:30 0
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-10-2565 11:13:06 3
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 04-10-2565 16:22:41 8
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-10-2565 10:40:37 2
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-10-2565 16:33:53 2
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 07-10-2565 14:28:53 2
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-10-2565 17:08:09 7
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-10-2565 19:30:23 19
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-10-2565 16:20:36 4
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 06-10-2565 15:47:38 1
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-10-2565 16:32:52 10
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-10-2565 18:24:07 1
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-10-2565 10:53:31 3
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 - -
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 07-10-2565 13:49:39 2
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-10-2565 13:11:43 5
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 05-10-2565 14:29:05 4
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-10-2565 13:53:19 14
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-10-2565 11:28:44 5
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-10-2565 15:24:29 3
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-10-2565 14:55:05 3
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 04-10-2565 15:03:46 6
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-10-2565 15:21:31 6
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 - -
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-10-2565 12:39:09 4
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 - -
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-10-2565 13:52:20 6
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-09-2565 15:55:37 11
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 07-10-2565 15:22:10 2
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-10-2565 16:23:29 8
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 05-10-2565 14:41:47 3
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-10-2565 16:17:17 3
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-10-2565 11:12:34 2
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 - -
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 - -
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-10-2565 09:47:28 3
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 - -
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-10-2565 15:55:43 2
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 - -
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-10-2565 11:59:52 2
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-10-2565 15:15:57 2
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-10-2565 09:51:42 2
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 04-10-2565 17:11:57 7
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-10-2565 16:15:53 13

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร