การยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทุกแบบ (แบบคำขอหมายเลข 1-9)

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:47:47
จำนวนผู้เข้าชม : 2,578

คำถาม :

การยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทุกแบบ (แบบคำขอหมายเลข 1 - 9) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 ผู้นำเข้า/ส่งออกจะต้องจัดทำและยื่นแบบคำขอให้ครบถ้วนทุกหน้าหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

- ผู้นำเข้า/ส่งออกจะต้องจัดทำและยื่นแบบคำขอให้ครบถ้วนทุกหน้า แต่ให้กรอกเฉพาะข้อมูลที่ผู้นำเข้า/ส่งออกมีความประสงค์จะลงทะเบียนกับกรมศุลกากร
** ข้อพึงระมัดระวัง โปรดตรวจสอบจำนวนเลขหน้า ในส่วนท้ายของแต่ละหน้าให้ถูกต้อง ** 
- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th คลิกหัวข้อ ผู้ประกอบการ > การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก  > หัวข้อย่อย ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ แบบแนบ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มิถุนายน 2566 09:02:31
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร