สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แนวทางการชดเชยค่าภาษีอากรเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2564 13:31:473022
2 กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร ที่ อ1/256022 สิงหาคม 2560 18:51:595339
3 กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร ที่ อ 2/256022 สิงหาคม 2560 18:54:452772
4 กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร ที่ อ 3/256022 สิงหาคม 2560 18:56:244635
5 ประกาศคณะกรรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกำหนดเวลาจ่ายเงินชดเชย8 มกราคม 2564 14:18:182457
6 ประกาศคณะกรรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ 2/2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขอโอนสิทธิในบัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่น8 มกราคม 2564 14:20:201683
7 ประกาศคณะกรรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 1/2563 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร8 มกราคม 2564 14:20:503010
8 กฎกระทรวง กำหนดแบบ ลักษณะ ราคา และรายละเอียดของบัตรภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔30 มิถุนายน 2564 14:34:312547
9 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรฯ ที่ อ 1/256527 มิถุนายน 2565 11:15:222560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 5799 หรือ 7661
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร