ROO News

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ROO News : 14 มีนาคม 2567 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ข้อตกลงการค้าต่าง ๆ ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน14 มีนาคม 2567 14:26:31221
2 ROO News : 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25672 มีนาคม 2567 10:14:07192
3 ROO News : 27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256728 กุมภาพันธ์ 2567 08:17:31180
4 ROO News : 21 กุมภาพันธ์ 2567 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ22 กุมภาพันธ์ 2567 13:16:00224
5 ROO News : 29 พฤศจิกายน 2566 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ข้อตกลงการค้าต่าง ๆ ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน30 ธันวาคม 2566 10:27:06346
6 ROO News : 13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศกรมศุลกากร FTA ไทย - เปรู ฉบับล่าสุด มีอะไรใหม่30 ธันวาคม 2566 10:22:21243
7 ROO News : 22 มีนาคม 2566 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) - Form D, e-Form D และ Origin Declaration ที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ต้องระบุ HS 2022 (6 หลัก) หรือ AHTN 2022 (8 หลัก)30 ธันวาคม 2566 10:19:44258
8 ROO News : 27 กุมภาพันธ์ 2566 สีของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ในรูปแบบตราประทับและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ESS) ที่ออกโดยประเทศจีนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)30 ธันวาคม 2566 09:54:54240
9 ROO News : 24 กุมภาพันธ์ 2566 Update การใช้ตารางกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) "AJCEP" & "ATIGA"30 ธันวาคม 2566 09:50:12238
10 ROO News : 4 มีนาคม 2565 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ยื่น Form JTEPA ในรูปแบบ PDF ผ่านระบบ Uploading Supporting Document (USD) เท่านั้น (พร้อมคู่มือใช้งานระบบ USD)30 ธันวาคม 2566 09:41:44248
11 ROO News : 28 ธันวาคม 2564 ปฏิทินการออกและรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ JTEPA ระหว่างญี่ปุ่นและไทย30 ธันวาคม 2566 09:29:22225
12 ROO News : 28 ธันวาคม 2564 ประกาศกรมศุลกากรเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ จำนวน 18 ฉบับ30 ธันวาคม 2566 09:27:49236
13 ROO News: 27 เมษายน 2564 ใช้ e-Form D อย่างไร ? ให้ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ ATIGA30 ธันวาคม 2566 09:26:29254
ผลลัพท์ทั้งหมด 13 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร