บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,660 เข้าชมวันนี้
  • 57,012 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,541,949 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-04-2567 08:43:33
2 เพิ่มพิกัด 9504.50.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-03-2567 12:00:09
3 เพิ่มพิกัด 1302.31.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2567 13:22:07
4 เพิ่มพิกัด 8703.80.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2567 13:14:54
5 เพิ่มพิกัด 8514.20.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2567 11:33:45
6 เพิ่มพิกัด 8703.60.93 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2567 11:31:18
7 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+26_03_2567) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 26-03-2567 10:13:50
8 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2024 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-03-2567 06:39:49
9 เพิ่มพิกัด 8703.80.98 ในรหัสสิทธิพิเศษ FEV Import Duty Rate > 22-03-2567 14:52:53
10 เพิ่มพิกัด 8703.32.83 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-03-2567 12:18:37
11 เพิ่มพิกัด 8207.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-03-2567 12:16:36
12 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2024 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน EGP Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 15-03-2567 07:44:25
13 Berth Number Berth Number 14-03-2567 16:29:55
14 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-03-2567 15:49:22
15 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-03-2567 10:36:50
16 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-03-2567 09:07:45
17 เพิ่มพิกัด 7209.18.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-03-2567 11:57:31
18 Permission Goods Excel Permission Goods > 29-02-2567 10:53:30
19 Permission Goods Zip Permission Goods > 29-02-2567 10:47:27
20 เพิ่มพิกัด 8543.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate > 28-02-2567 14:39:39
21 เพิ่มพิกัด 6110.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-02-2567 14:00:30
22 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2024 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-02-2567 17:35:37
23 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2024 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน KES Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-02-2567 16:43:18
24 Excise Tariff Excise Tariff > 23-02-2567 14:08:57
25 Area Code Area Code 23-02-2567 14:05:39
26 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 (ฉบับที่ 7) Import Duty Rate > 23-02-2567 08:17:45
27 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (2565) Import Duty Rate > 23-02-2567 08:16:02
28 เพิ่มพิกัด 7210.49.17 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-02-2567 11:49:12
29 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-02-2567 15:36:37
30 เพิ่มพิกัด 3402.50.92 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-02-2567 10:00:40
31 เพิ่มพิกัด 8544.49.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 16-02-2567 16:23:31
32 เพิ่มพิกัดจำนวน 82 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ JEW Import Duty Rate > 16-02-2567 14:30:02
33 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2567 11:07:48
34 เพิ่มพิกัด 7314.39.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 14-02-2567 07:58:38
35 เพิ่มพิกัด 2206.00.20 และพิกัด 2208.70.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-02-2567 13:25:40
36 เพิ่มพิกัด 3923.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-02-2567 07:25:55
37 Stucture Province Code Province Code 12-02-2567 16:07:18
38 เพิ่มพิกัด 3403.99.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-02-2567 15:24:38
39 Province Code Province Code 12-02-2567 15:16:33
40 เพิ่มพิกัด 3913.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-02-2567 12:21:05
41 เพิ่มพิกัด 3402.90.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-02-2567 11:09:45
42 เพิ่มพิกัด 8525.89.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-02-2567 15:41:36
43 เพิ่มพิกัด 8544.49.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 05-02-2567 15:39:18
44 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-02-2567 11:02:00
45 โครงสร้าง REFTRS Tariff Statistic 01-02-2567 12:02:40
46 เพิ่มพิกัด 8528.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-01-2567 16:01:46
47 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-01-2567 14:14:01
48 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-01-2567 11:09:56
49 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2024 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-01-2567 14:16:44
50 เพิ่มพิกัด 9608.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-01-2567 11:13:41
51 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-01-2567 10:54:09
52 เพิ่มพิกัด 6104.42.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-01-2567 11:07:37
53 เพิ่มพิกัด 2106.90.72 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-01-2567 10:36:33
54 เพิ่มพิกัด 8703.40.93 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-01-2567 16:45:24
55 เพิ่มพิกัด 8704.60.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-01-2567 16:42:15
56 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-01-2567 14:45:09
57 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-01-2567 12:03:30
58 เพิ่มพิกัด 7007.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-01-2567 08:02:03
59 เพิ่มพิกัด 8525.89.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-01-2567 12:30:11
60 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-01-2567 09:04:14
61 ISO Port Code ISO Port Code 08-01-2567 08:44:41
62 เพิ่มพิกัด 4814.20.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-01-2567 14:43:44
63 เพิ่มพิกัด 8477.80.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-01-2567 10:35:33
64 เพิ่มพิกัด 8529.90.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-01-2567 10:03:10
65 เพิ่มพิกัด 2304.00.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ WTO Import Duty Rate > 02-01-2567 08:57:11
66 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ E01 และ E03 Import Duty Rate > 01-01-2567 14:43:36
67 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ E01-E03 Privilage Code 01-01-2567 14:40:37
68 เพิ่มพิกัด 8418.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-12-2566 10:57:59
69 เพิ่มพิกัด 6210.10.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-12-2566 10:48:13
70 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2024 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-12-2566 16:28:13
71 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) Tariff Statistic 25-12-2566 12:08:37
72 เพิ่มพิกัด 6702.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-12-2566 10:43:44
73 เพิ่มพิกัด 6117.80.90 และ 6301.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-12-2566 14:46:32
74 เพิ่มพิกัด 8518.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-12-2566 14:44:11
75 เพิ่มพิกัด 7403.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 19-12-2566 15:37:16
76 ปิดรหัสสิทธิพิเศษ 201 Import Duty Rate > 19-12-2566 10:49:49
77 เพิ่มพิกัด 7605.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 15-12-2566 16:41:06
78 เพิ่มพิกัด 8467.29.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-12-2566 16:35:05
79 เพิ่มพิกัด 1302.39.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-12-2566 15:51:31
80 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ PEV Import Duty Rate > 29-11-2566 16:40:25
81 เพิ่มพิกัด 8516.79.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-11-2566 15:15:21
82 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 27-11-2566 10:36:52
83 เพิ่มพิกัด 3306.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-11-2566 16:08:00
84 เพิ่มพิกัด 8711.60.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-11-2566 10:59:59
85 เพิ่มพิกัด 6203.19.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-11-2566 11:21:05
86 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้าชายฝั่ง ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-11-2566 11:02:35
87 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 15-11-2566 11:01:22
88 เพิ่มพิกัด 8537.20.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-11-2566 16:21:21
89 เพิ่มพิกัด 3208.10.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-11-2566 08:34:45
90 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-11-2566 15:36:30
91 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 02-11-2566 15:35:26
92 เพิ่มพิกัด 8424.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-11-2566 13:34:36
93 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-11-2566 09:33:56
94 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-10-2566 12:50:10
95 เพิ่มพิกัด 8703.60.76 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-10-2566 12:21:03
96 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-10-2566 10:28:51
97 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-10-2566 09:50:19
98 เพิ่มพิกัด 9405.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-10-2566 16:18:20
99 เพิ่มพิกัด 8471.60.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-10-2566 16:39:57
100 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2566 16:51:20
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,487 จำนวน 15 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร