What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 เอกสารค้ำประกัน จากประกาศกรมศุลกากร ที่ 145/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำของเข้าและส่งของออกโดยใช้เอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์)1 ธันวาคม 2566299
2 ทปษ. พันธ์ทองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการพิเศษ “พญานาคราช”30 พฤศจิกายน 2566147
3 รองฯ กิจจาลักษณ์ ร่วมประชุมติดตามผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาและมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี30 พฤศจิกายน 2566109
4 กรมศุลกากร ให้การต้อนรับคณะสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council : EU-ABC)30 พฤศจิกายน 2566141
5 ทปษ. พันธ์ทองฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าฯ29 พฤศจิกายน 2566146
6 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกรมศุลกากร และผู้แทนสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและพาณิชย์ในประเทศไทย29 พฤศจิกายน 2566153
7 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสงขลา28 พฤศจิกายน 2566191
8 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมสำนักงานศุลกากรภาคที่ 428 พฤศจิกายน 2566220
9 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่28 พฤศจิกายน 2566213
10 แจ้งปิดระบบ ebXML Gateway และระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร (ระบบ Production)27 พฤศจิกายน 2566298
11 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรฯ27 พฤศจิกายน 2566191
12 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 27 พฤศจิกายน 2566209
13 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบ้านประกอบ27 พฤศจิกายน 2566248
14 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกรมศุลกากร และผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย27 พฤศจิกายน 2566190
15 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา 27 พฤศจิกายน 2566227
16 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ ด่านศุลกากรสะเดา26 พฤศจิกายน 2566247
17 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี25 พฤศจิกายน 2566236
18 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมที่ทำการด่านศุลกากรอรัญประเทศ25 พฤศจิกายน 2566252
19 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร CIQ กรมศุลกากร และ ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว25 พฤศจิกายน 2566302
20 ผู้บริหารกรมศุลกากรเข้าเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานท่าเรือปีนัง22 พฤศจิกายน 2566586
21 กรมศุลกากร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 256622 พฤศจิกายน 2566684
22 การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2721 พฤศจิกายน 2566688
23 ทปษ. พันธ์ทอง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบังคับใช้สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท แอลวีเอ็มเอช โมเอต์ เฮนเนสซี่ หลุยส์ วิตตอง21 พฤศจิกายน 2566757
24 กรมศุลกากรขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย20 พฤศจิกายน 2566767
25 กรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุม PCBT20 พฤศจิกายน 2566891
26 กรมศุลกากร เยี่ยมชมและสำรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 16 พฤศจิกายน 25661,511
27 ทปษ. พันธ์ทองฯ ร่วมหารือกับผู้แทนบริษัท LACOSTE จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปราบปรามและสกัดกั้นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา15 พฤศจิกายน 25661,270
28 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 14 พฤศจิกายน 25663,006
29 บทความวิชาการ >>ศุลกากร กับ CBAM10 พฤศจิกายน 25662,560
30 กรมศุลกากร แถลงข่าว เร่งดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ในการปราบปรามของเถื่อน นำเข้าผิดกฎหมาย10 พฤศจิกายน 25662,386
31 กรมศุลกากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2566 8 พฤศจิกายน 25662,222
32 ทปษ. พันธ์ทองฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง7 พฤศจิกายน 25662,305
33 รองปลัดกระทรวงการคลัง รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี29 ตุลาคม 25663,061
34 กรมศุลกากร แถลงข่าวตรวจยึดเฮโรอีนลักลอบส่งออกล็อตใหญ่และยาเสพติดประเภทอื่นลักลอบส่งออกและนำเข้าในเดือนตุลาคม 2566 มูลค่ากว่า 50.90 ล้านบาท27 ตุลาคม 2566956
35 กรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/256625 ตุลาคม 2566917
36 กรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุม WCO Permanent Technical Committee (PTC) ครั้งที่ 241/24224 ตุลาคม 25661,133
37 กรมศุลกากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการคลัง23 ตุลาคม 2566907
38 กรมศุลกากร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช23 ตุลาคม 2566981
39 กรมศุลกากร จัดการประชุม The 5th Thailand-China AEO Mutual Recognition Working Group Meeting19 ตุลาคม 25661,122
40 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สคบ. ประจำเดือนตุลาคม 256618 ตุลาคม 25661,432
41 รองฯ กิจจาลักษณ์ นำคณะผู้แทนศุลกากรจีน ตรวจทบทวนสภาพผู้นำของเข้าผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ17 ตุลาคม 2566933
42 ทปษ.พันธ์ทอง เข้าร่วมพิธีเปิดเรือห้องสมุด MV “DOULOS HOPE”17 ตุลาคม 25661,103
43 กรมศุลกากร แถลงข่าวขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลีกเลี่ยงนำเข้าหมูเถื่อน16 ตุลาคม 25661,025
44 กรมศุลกากร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร12 ตุลาคม 2566951
45 การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/256612 ตุลาคม 25661,009
46 กรมศุลกากรประชุมหารือทวิภาคีในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเกาหลีใต้11 ตุลาคม 25661,074
47 วารสาร Good Governance (GG) on the Move ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2566 9 ตุลาคม 25663,322
48 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> สำนักงาน กสม. ขอเชิญชวนอ่านจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์9 ตุลาคม 25663,511
49 รองฯ นันท์ฐิตา ให้การต้อนรับ Mr. UCHINO Yojiro รองอธิบดีศุลกากรญี่ปุ่น และคณะผู้แทนศุลกากรญี่ปุ่น9 ตุลาคม 25661,098
50 ที่ปรึกษาฯ พันธ์ทอง ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว TNN6 ตุลาคม 25661,189
51 ที่ปรึกษาฯ พันธ์ทอง เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี และงานครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจักรไทย4 ตุลาคม 25661,147
52 ประเทศสมาชิกอาเซียนบรรลุการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน เกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ASEAN AEO MRA) 4 ตุลาคม 25661,378
53 กรมศุลกากรส่งมอบตู้สินค้าประเภทซากสุกรของตกค้างและของกลางในคดีพิเศษ ที่ 59/2566 จำนวน 161 ตู้ เพื่อนำไปทำลาย 30 กันยายน 25666,901
54 กรมศุลกากรจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 256628 กันยายน 25663,824
55 บทความวิชาการ >> สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษทางศุลกากร ภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO-MRA)27 กันยายน 25665,999
56 รองฯกิจจาลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือฯ ในหัวข้อ “Review Findings from U.S. Embassy Customs Assessment, Discuss Next Steps” 20 กันยายน 25664,806
57 บทความวิชาการ >>สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า20 กันยายน 25669,109
58 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับคณะหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย19 กันยายน 25668,379
59 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน19 กันยายน 25666,895
60 อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ จังหวัดเชียงราย15 กันยายน 25668,304
61 อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 กันยายน 25667,782
62 พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 กันยายน 25668,619
63 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนช่องจอม13 กันยายน 25664,531
64 รองฯ กิจจาลักษณ์ พบสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ 12 กันยายน 25665,218
65 อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ จังหวัดหนองคาย 9 กันยายน 25667,381
66 ข่าวประชาสัมพันธ์>>สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ8 กันยายน 25668,388
67 ข่าวประชาสัมพันธ์>>สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ8 กันยายน 25666,113
68 ความรู้ด้านอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร >>การเผยแพร่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่อง เครื่องปรับสภาพผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่สูง8 กันยายน 25666,191
69 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต8 กันยายน 25668,374
70 กรมศุลกากรรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 25667 กันยายน 25665,284
71 กรมศุลกากรร่วมหารือทวิภาคีด้านการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติดกับ กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง6 กันยายน 25664,480
72 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/25665 กันยายน 25669,710
73 กรมศุลกากร ร่วมพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ประจำปี 256631 สิงหาคม 25668,620
74 กรมศุลกากร เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตราการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 256630 สิงหาคม 25666,471
75 กรมศุลกากร เข้าร่วมประชุมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEPA) ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ครั้งที่ 330 สิงหาคม 25667,090
76 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์29 สิงหาคม 25669,245
77 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน U.S. Homeland Security Investigations (HSI)28 สิงหาคม 25667,134
78 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เป็นประธานในการประชุมนายด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.3 ครั้งที่ 1/2566 25 สิงหาคม 25665,079
79 บทความวิชาการ >>แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยฐานข้อมูลภาพเอกซเรย์ (X-Ray Image Integration Database: XIID)24 สิงหาคม 25668,912
80 เตือนภัย ลิงก์ปลอม ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ระบบ Digital Pension18 สิงหาคม 25669,949
81 อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง18 สิงหาคม 256610,813
82 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สคบ. ประจำเดือน สิงหาคม 256618 สิงหาคม 25667,146
83 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต17 สิงหาคม 25669,758
84 กรมศุลกากรเปิดอาคารศูนย์ฝึก K-9 ศุลกากร17 สิงหาคม 25666,367
85 บทความวิชาการ >> แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยโปรไฟล์ข้อมูลบัญชีสินค้า (Manifest Profile)17 สิงหาคม 25666,952
86 สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตของกรมป่าไม้ (เริ่มใช้ 16 สิงหาคม 2566)16 สิงหาคม 256610,051
87 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมความรู้กฎหมายศุลกากรเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256615 สิงหาคม 256612,269
88 กรมศุลกากร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256614 สิงหาคม 25668,771
89 กรมศุลกากร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ14 สิงหาคม 256610,372
90 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.256611 สิงหาคม 25667,685
91 กรมศุลกากรชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการขายทอดตลาดนาฬิกาหรู11 สิงหาคม 256612,110
92 อธิบดีฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานที่ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านพรมแดนภูดู่ 10 สิงหาคม 256611,613
93 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออก9 สิงหาคม 25666,208
94 อธิบดีฯ มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ 9 โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์9 สิงหาคม 25666,136
95 รองอธิบดีศุลกากรลาว และคณะผู้แทนลาว เข้าศึกษาดูงาน การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า ส่งออก และการผ่านแดน 8 สิงหาคม 256611,088
96 การประชุมคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรเกี่ยวกับรถยนต์ตู้สำหรับขนส่งบุคคล ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 5) 7 สิงหาคม 256611,282
97 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีฯ7 สิงหาคม 256611,119
98 โครงการสัมมนาการส่งขอคืนอากรเพื่อการส่งออก e-form (e-drawback)4 สิงหาคม 25667,423
99 กรมศุลกากรชี้แจง กรณีพลุระเบิดที่มูโนะ4 สิงหาคม 256612,045
100 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมน้ำมันดีเซล และเฮโรอีน ลักลอบนำเข้าและส่งออกนอกประเทศ4 สิงหาคม 256610,641
ผลลัพท์ทั้งหมด 2,244 จำนวน 23 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร