การส่งของทางไปรษณีย์/พัสดุเร่งด่วน

นิยามการนำของเข้า

การนำของหีบห่อ พัสดุ เข้ามาในประเทศ ในทางศุลกากร แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

  • การนำเข้าทางไปรษณีย์ ซึ่งจะผ่านการดำเนินการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหลัก ซึ่งมีการนำเข้า 5 ประเภท ได้แก่ (1)ทางอากาศ (2)ภาคพื้น (3) EMS (4)ไปรษณีย์ลงทะเบียน (5)ไปรษณีย์ธรรมดา
  • การนำเข้าของเร่งด่วน (express) ซึ่งจะผ่านการดำเนินการของบริษัทต่างๆ อาทิ Fed Ex, UPS, DHL, TNT
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 ตุลาคม 2561 11:09:00
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.) กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7527
อีเมล์ : 66000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร