กฎหมายศุลกากร

กฎหมายหลัก


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)25 พฤษภาคม 2560 10:34:0110,933
2 พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ (ภาษาไทย)22 กันยายน 2559 15:08:229,551
3 พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ (ภาษาอังกฤษ)22 กันยายน 2559 15:08:284,537
4 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 247122 กันยายน 2559 15:08:392,353
5 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 247222 กันยายน 2559 15:08:441,713
6 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 247422 กันยายน 2559 15:08:511,610
7 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พุทธศักราช 247522 กันยายน 2559 15:08:551,731
8 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 6 ) พุทธศักราช 247922 กันยายน 2559 15:09:001,775
9 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 7 ) พุทธศักราช 248022 กันยายน 2559 15:09:071,632
10 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 8 ) พุทธศักราช 248022 กันยายน 2559 15:09:111,573
11 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 9 ) พุทธศักราช 248222 กันยายน 2559 15:09:171,789
12 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 10 ) พุทธศักราช 248322 กันยายน 2559 15:09:211,535
13 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 11 ) พุทธศักราช 249022 กันยายน 2559 15:09:261,524
14 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 12 ) พุทธศักราช 249722 กันยายน 2559 15:09:301,606
15 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 13 ) พุทธศักราช 249922 กันยายน 2559 15:09:341,686
16 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 32922 กันยายน 2559 15:04:291,744
17 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักพุทธศักราช 2469 พ.ศ. 252822 กันยายน 2559 15:10:271,929
18 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 253422 กันยายน 2559 15:10:371,620
19 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 254022 กันยายน 2559 15:10:421,517
20 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 254222 กันยายน 2559 15:10:481,532
21 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 254316 กุมภาพันธ์ 2560 10:37:581,871
22 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 18 ) พ.ศ. 254322 กันยายน 2559 15:11:001,662
23 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 19 ) พ.ศ. 254822 กันยายน 2559 15:11:081,727
24 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 254822 กันยายน 2559 15:11:141,712
25 กฎหมายหลัก (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 255722 กันยายน 2559 15:11:251,961
26 กฎหมายหลัก (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 255722 กันยายน 2559 15:12:013,200
27 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)22 กันยายน 2559 15:13:064,077
28 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 255722 กันยายน 2559 15:13:163,392
29 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ภาษาอังกฤษ)5 กันยายน 2560 10:51:14364
ผลลัพท์ทั้งหมด 29 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักกฎหมาย (สกม.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6002
อีเมล์ : 65000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร