ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 ด้วย สมอ. ขอขยายเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร (Type P) มีผลระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 โดยใช้ Issue Date คือวันที่ 1 ก.ค. 62