สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มีนาคม 256717
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มีนาคม 256719
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว1 มีนาคม 256718
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 129 กุมภาพันธ์ 256722
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน มกราคม 2567 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร21 กุมภาพันธ์ 256780
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน20 กุมภาพันธ์ 256776
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 256789
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 256780
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน9 กุมภาพันธ์ 2567113
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 25678 กุมภาพันธ์ 256797
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)6 กุมภาพันธ์ 2567117
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.56 กุมภาพันธ์ 2567105
13 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย6 กุมภาพันธ์ 256782
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่5 กุมภาพันธ์ 2567100
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 2567106
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม2 กุมภาพันธ์ 256799
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 กุมภาพันธ์ 256790
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 กุมภาพันธ์ 256791
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 กุมภาพันธ์ 2567110
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 กุมภาพันธ์ 2567110
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 กุมภาพันธ์ 2567104
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 กุมภาพันธ์ 2567122
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี31 มกราคม 2567108
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2567 ดสบ.31 มกราคม 2567121
25 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร17 มกราคม 2567146
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน12 มกราคม 2567141
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 9529 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567139
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.510 มกราคม 2567129
29 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย10 มกราคม 2567121
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรคลองใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567118
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 มกราคม 2567138
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มกราคม 2567136
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน4 มกราคม 2567129
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567140
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567124
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3 มกราคม 2567132
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธัวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครพนม3 มกราคม 2567136
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)2 มกราคม 2567134
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มกราคม 2567117
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี2 มกราคม 2567134
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ2 มกราคม 2567130
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)28 ธันวาคม 2566143
43 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.25 ธันวาคม 2566174
44 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.22 ธันวาคม 2566160
45 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี19 ธันวาคม 2566148
46 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี19 ธันวาคม 2566159
47 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ส่งกรมฯ(สบพ. สลข.)18 ธันวาคม 2566859
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน14 ธันวาคม 2566157
49 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 ธันวาคม 2566167
50 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 ธันวาคม 2566142
51 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว7 ธันวาคม 2566170
52 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่7 ธันวาคม 2566147
53 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย6 ธันวาคม 2566117
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 ธันวาคม 2566169
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25664 ธันวาคม 2566159
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม4 ธันวาคม 2566164
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 ธันวาคม 2566165
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 ธันวาคม 2566172
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 ธันวาคม 2566174
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 ธันวาคม 2566179
61 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.51 ธันวาคม 2566183
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ29 พฤศจิกายน 2566193
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี29 พฤศจิกายน 2566174
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)24 พฤศจิกายน 2566182
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน14 พฤศจิกายน 2566193
66 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรระนอง10 พฤศจิกายน 2566188
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ตุลาคม 25666 พฤศจิกายน 2566188
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 23 พฤศจิกายน 2566195
69 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย3 พฤศจิกายน 2566195
70 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่3 พฤศจิกายน 2566194
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 พฤศจิกายน 2566230
72 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.52 พฤศจิกายน 2566210
73 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 พฤศจิกายน 2566182
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 11 พฤศจิกายน 2566196
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม1 พฤศจิกายน 2566167
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ1 พฤศจิกายน 2566168
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 พฤศจิกายน 2566179
78 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี31 ตุลาคม 2566184
79 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.30 ตุลาคม 2566236
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน18 ตุลาคม 2566242
81 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง6 ตุลาคม 2566187
82 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรแม่สอด6 ตุลาคม 2566190
83 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย6 ตุลาคม 2566206
84 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 ตุลาคม 2566203
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 ตุลาคม 2566244
86 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว4 ตุลาคม 2566228
87 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด4 ตุลาคม 2566227
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.3 ตุลาคม 2566243
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม 3 ตุลาคม 2566241
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)3 ตุลาคม 2566248
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (ศภ.3)3 ตุลาคม 2566233
92 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่3 ตุลาคม 2566241
93 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.53 ตุลาคม 2566251
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ2 ตุลาคม 2566266
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 2 ตุลาคม 2566236
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน2 ตุลาคม 2566217
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน กันยายน 25662 ตุลาคม 2566224
98 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี2 ตุลาคม 2566241
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ตุลาคม 2566228
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 ตุลาคม 2566235
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,686 จำนวน 17 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร