รายงาน/งบทดลอง

ธันวาคม 2563
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 11-01-2564 11:20:35 10
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-01-2564 15:38:13 26
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-01-2564 09:55:51 16
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 08-01-2564 09:33:32 12
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 - -
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-01-2564 18:34:48 18
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-01-2564 15:05:22 17
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-01-2564 15:36:51 20
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-01-2564 11:18:16 11
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-01-2564 15:17:08 16
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-01-2564 15:26:41 20
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-01-2564 12:14:05 18
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 06-01-2564 15:18:39 15
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-01-2564 18:10:05 14
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-01-2564 21:57:25 14
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-01-2564 16:12:35 31
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-01-2564 11:04:36 18
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-01-2564 16:29:07 27
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 05-01-2564 15:29:18 19
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 08-01-2564 11:01:52 19
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-01-2564 17:27:23 18
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-01-2564 13:24:20 23
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 13-01-2564 11:15:36 6
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 08-01-2564 09:46:58 10
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 05-01-2564 17:56:08 16
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 06-01-2564 09:27:43 18
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 08-01-2564 14:05:30 10
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-01-2564 15:46:32 15
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 07-01-2564 12:20:08 14
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-01-2564 14:25:21 14
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-01-2564 14:17:26 12
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-01-2564 14:04:04 13
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-01-2564 14:47:31 12
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-01-2564 16:16:35 16
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-01-2564 15:36:11 16
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-01-2564 18:44:58 13
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-01-2564 08:43:57 14
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 06-01-2564 14:16:22 19
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-01-2564 16:10:43 11
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-01-2564 13:53:09 24
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-01-2564 16:22:35 16
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-01-2564 18:24:22 15
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 11-01-2564 13:44:32 9
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 06-01-2564 10:59:59 14
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-01-2564 16:16:08 14
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-01-2564 11:08:00 14
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-01-2564 10:27:49 18
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 06-01-2564 15:56:30 14
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-01-2564 10:46:29 15
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-01-2564 14:45:09 11
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 08-01-2564 11:18:33 10
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 - -
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-01-2564 09:24:09 22
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 08-01-2564 12:58:40 16
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-01-2564 10:17:47 17
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-01-2564 14:39:13 13
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-01-2564 08:32:29 9
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-01-2564 16:15:02 13
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-01-2564 17:08:44 14
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 06-01-2564 15:07:23 36
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-01-2564 15:26:30 11
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-01-2564 15:08:42 16
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-01-2564 13:13:16 12
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 08-01-2564 13:18:10 11
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 05-01-2564 13:58:50 12
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-01-2564 09:22:31 15
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-01-2564 14:17:29 14
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-01-2564 11:18:05 15
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 06-01-2564 09:44:06 12
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-01-2564 18:45:09 8
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 08-01-2564 13:43:06 10
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-01-2564 15:34:32 20
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-01-2564 17:29:12 9
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 06-01-2564 13:57:26 25

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร