รายงาน/งบทดลอง

สิงหาคม 2562
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 10-09-2562 14:22:59 19
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 05-09-2562 16:26:27 41
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-09-2562 15:34:31 45
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-09-2562 10:15:53 40
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-09-2562 14:30:34 32
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-09-2562 15:30:38 31
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-09-2562 10:17:14 34
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-09-2562 12:23:28 36
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-09-2562 15:26:14 31
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-09-2562 14:33:56 34
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 04-09-2562 16:45:26 36
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 06-09-2562 10:38:58 31
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 04-09-2562 13:43:18 35
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-09-2562 09:36:28 36
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-09-2562 14:11:11 32
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 11-09-2562 10:06:35 16
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-09-2562 20:42:43 33
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-09-2562 14:10:27 42
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 09-09-2562 16:12:01 19
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 09-09-2562 15:16:03 23
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-09-2562 19:15:06 35
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-09-2562 16:10:40 29
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-09-2562 17:15:31 45
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 - -
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-09-2562 09:33:53 43
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-09-2562 18:02:27 33
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-09-2562 09:38:04 31
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-09-2562 11:47:24 34
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-09-2562 10:02:51 37
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 03-09-2562 09:09:35 41
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-09-2562 15:58:35 33
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-09-2562 11:58:55 42
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-09-2562 15:25:28 33
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 05-09-2562 13:36:53 38
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 - -
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-09-2562 20:12:07 37
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-09-2562 18:22:38 38
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-09-2562 10:24:35 39
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 03-09-2562 11:31:11 40
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 10-09-2562 11:06:49 22
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-09-2562 21:46:01 30
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-09-2562 14:16:13 37
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 03-09-2562 10:01:19 40
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-09-2562 17:09:49 41
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 04-09-2562 15:51:15 39
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-09-2562 15:59:56 42
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-09-2562 16:30:29 37
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 03-09-2562 16:37:52 37
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-09-2562 17:12:28 35
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-09-2562 17:40:19 33
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 03-09-2562 08:34:17 61
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-09-2562 14:19:07 35
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 05-09-2562 10:27:45 36
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-09-2562 16:18:09 31
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 04-09-2562 14:05:05 35
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 03-09-2562 14:54:21 40
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 09-09-2562 10:03:09 20
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-09-2562 15:07:58 39
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 04-09-2562 15:52:24 38
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-09-2562 10:24:31 33
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-09-2562 15:13:50 40
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-09-2562 13:30:01 34
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 04-09-2562 10:12:24 38
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 04-09-2562 11:18:39 37
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-09-2562 16:13:55 36
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 06-09-2562 16:32:17 36
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 05-09-2562 13:21:27 38
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-09-2562 10:46:10 39
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-09-2562 10:17:58 35
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 09-09-2562 11:25:11 22
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 05-09-2562 11:15:24 37
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-09-2562 11:53:36 34
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-09-2562 11:26:24 41

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร