รายงาน/งบทดลอง

กุมภาพันธ์ 2566
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 14-03-2566 12:21:12 11
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 03-03-2566 14:52:35 13
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-03-2566 10:30:02 11
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 09-03-2566 13:42:31 12
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-03-2566 17:25:45 14
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 03-03-2566 11:09:13 15
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-03-2566 17:20:52 16
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-03-2566 16:33:26 10
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 02-03-2566 16:21:06 13
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-03-2566 17:33:00 15
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 02-03-2566 16:01:11 17
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-03-2566 18:09:42 18
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 02-03-2566 16:26:05 13
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 03-03-2566 20:59:02 14
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 07-03-2566 17:29:19 12
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-03-2566 15:29:12 23
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 08-03-2566 11:14:28 15
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-03-2566 12:10:08 24
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-03-2566 14:38:15 13
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 08-03-2566 10:05:32 10
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-03-2566 13:26:10 14
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 03-03-2566 14:56:56 27
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 08-03-2566 14:05:32 13
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-03-2566 15:50:28 15
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 03-03-2566 09:56:15 16
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-03-2566 16:17:53 16
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 04-03-2566 17:00:15 12
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 02-03-2566 15:57:57 11
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-03-2566 15:45:21 12
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 02-03-2566 16:29:00 14
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 03-03-2566 15:50:39 12
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 07-03-2566 20:16:32 11
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-03-2566 12:37:46 14
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-03-2566 16:00:48 13
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 03-03-2566 15:21:50 14
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 03-03-2566 17:40:49 14
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-03-2566 14:47:12 10
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-03-2566 18:51:07 21
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-03-2566 12:20:21 12
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 03-03-2566 17:26:25 12
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 03-03-2566 16:44:41 17
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-03-2566 17:07:22 11
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-03-2566 15:20:00 12
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 - -
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 15-03-2566 11:44:00 10
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 02-03-2566 16:09:47 18
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 02-03-2566 17:40:31 12
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 07-03-2566 15:54:46 17
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 07-03-2566 11:31:31 13
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 03-03-2566 17:13:46 13
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 - -
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 01-03-2566 15:41:14 12
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-03-2566 13:52:28 18
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-03-2566 14:54:30 18
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-03-2566 14:17:43 15
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 02-03-2566 16:21:51 14
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-03-2566 14:18:12 11
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 03-02-2566 15:52:49 15
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-03-2566 14:46:49 17
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-03-2566 15:30:20 17
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 02-03-2566 15:10:09 13
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 03-03-2566 13:48:41 12
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-03-2566 13:11:29 14
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 10-03-2566 16:50:17 12
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 08-03-2566 11:55:56 11
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-03-2566 13:52:41 14
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 15-03-2566 13:28:36 13
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-03-2566 14:36:35 13
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 07-03-2566 15:29:36 13
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 09-03-2566 17:33:10 10
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-03-2566 10:28:34 11
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 02-03-2566 15:05:33 13
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-03-2566 17:47:41 21

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร