รายงาน/งบทดลอง รายเดือน

มกราคม 2561
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 07-02-2561 17:18:08 59
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-02-2561 12:52:05 61
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-02-2561 17:40:40 67
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 05-02-2561 09:22:23 69
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 02-02-2561 16:45:23 75
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-02-2561 11:16:00 60
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-02-2561 16:31:16 61
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 09-02-2561 13:36:21 52
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-02-2561 14:26:31 60
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-02-2561 15:59:57 63
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-02-2561 20:18:15 56
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-02-2561 12:34:07 79
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 07-02-2561 16:03:14 55
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-02-2561 15:02:29 57
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-02-2561 16:45:24 63
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 01-02-2561 16:26:33 80
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 02-02-2561 11:38:07 76
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-02-2561 14:19:20 70
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 01-02-2561 15:16:48 86
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-02-2561 15:56:37 65
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 06-02-2561 10:26:32 63
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 02-02-2561 13:54:51 80
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 06-02-2561 15:05:31 61
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 06-02-2561 10:49:00 62
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 05-02-2561 17:51:42 66
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 02-02-2561 15:55:27 80
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 06-02-2561 17:00:50 62
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-02-2561 11:00:50 65
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 07-02-2561 14:09:37 59
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 02-02-2561 14:19:48 75
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 05-02-2561 11:27:58 66
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-02-2561 09:50:14 70
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 06-02-2561 17:27:45 63
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 02-02-2561 10:48:58 77
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 03-02-2561 10:39:29 74
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-02-2561 14:42:20 64
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 05-02-2561 16:05:15 67
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-02-2561 16:01:25 55
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 01-02-2561 17:46:49 87
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 06-02-2561 09:10:54 64
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 07-02-2561 16:09:10 58
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-02-2561 18:18:24 55
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-02-2561 11:37:48 78
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 05-02-2561 10:35:55 67
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 01-02-2561 16:51:40 83
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-02-2561 08:39:23 68
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-02-2561 14:47:18 59
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-02-2561 17:22:23 68
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 08-02-2561 10:27:22 52
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-02-2561 16:44:03 66
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 01-02-2561 15:27:21 88
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 05-02-2561 15:26:01 65
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 06-02-2561 16:32:24 66
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 05-02-2561 12:03:40 69
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-02-2561 12:19:27 62
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-02-2561 10:57:04 57
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-02-2561 15:46:26 60
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 06-02-2561 16:48:44 60
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-02-2561 14:33:36 64
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-02-2561 17:03:59 78
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-02-2561 16:46:43 62
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 06-02-2561 15:48:19 60
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-02-2561 15:45:32 62
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 05-02-2561 15:04:28 73
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 02-02-2561 16:43:23 76
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-02-2561 17:45:08 67
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 06-02-2561 16:03:42 64
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-02-2561 13:14:19 65
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-02-2561 14:51:43 76
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-02-2561 14:20:30 64
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-02-2561 13:06:16 56
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-02-2561 14:04:10 63
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 08-02-2561 09:58:34 58
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 05-02-2561 16:53:04 72

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร