รายงาน/งบทดลอง

ตุลาคม 2562
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-11-2562 16:02:31 28
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 04-11-2562 18:01:21 37
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-11-2562 15:48:32 22
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-11-2562 11:45:37 29
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-11-2562 18:01:59 22
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-11-2562 14:10:34 24
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-11-2562 14:05:38 32
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-11-2562 16:05:12 25
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-11-2562 13:58:39 26
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-11-2562 14:50:58 30
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 06-11-2562 15:18:31 25
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-11-2562 14:51:07 28
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 06-11-2562 09:43:55 26
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 04-11-2562 15:03:39 35
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 01-11-2562 16:07:01 45
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 07-11-2562 19:02:26 23
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-11-2562 18:31:44 48
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 06-11-2562 11:35:04 31
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 08-11-2562 13:39:45 19
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 04-11-2562 15:26:23 35
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-11-2562 20:03:40 32
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 05-11-2562 11:38:03 31
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 05-11-2562 15:27:13 30
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 07-11-2562 18:34:47 23
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 07-11-2562 19:49:59 27
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-11-2562 18:08:59 28
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-11-2562 17:34:28 24
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-11-2562 11:52:58 33
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-11-2562 15:43:48 36
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 01-11-2562 13:40:28 47
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 02-11-2562 11:40:31 43
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-11-2562 16:05:23 32
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 06-11-2562 16:19:14 27
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-11-2562 13:46:55 30
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 - -
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-11-2562 13:56:55 36
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-11-2562 19:59:53 34
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-11-2562 15:12:20 22
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-11-2562 15:36:41 31
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-11-2562 14:12:44 41
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 05-11-2562 22:12:56 32
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-11-2562 17:36:39 30
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 04-11-2562 11:44:38 36
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-11-2562 11:48:30 33
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-11-2562 16:09:22 22
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-11-2562 14:22:19 28
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-11-2562 18:31:35 30
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-11-2562 16:22:44 36
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-11-2562 15:56:59 24
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-11-2562 14:45:34 22
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 06-11-2562 16:48:54 29
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-11-2562 13:33:18 22
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 01-11-2562 15:57:47 42
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 08-11-2562 15:49:13 22
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-11-2562 12:50:51 28
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-11-2562 11:59:54 28
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 11-11-2562 11:43:17 8
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 04-11-2562 17:13:11 37
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 04-11-2562 16:11:22 59
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-11-2562 08:28:25 24
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 06-11-2562 18:20:40 27
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-11-2562 16:37:35 24
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 04-11-2562 13:48:06 38
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 05-11-2562 18:32:17 29
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-11-2562 10:47:19 26
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-11-2562 09:55:42 24
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-11-2562 10:31:43 30
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 05-11-2562 15:40:21 34
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-11-2562 13:40:46 23
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-11-2562 18:05:27 20
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-11-2562 14:39:02 29
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-11-2562 16:42:41 32
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-11-2562 12:23:26 50

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร