รายงาน/งบทดลอง

สิงหาคม 2561
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 11-09-2561 15:20:55 35
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-09-2561 09:51:31 59
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-09-2561 09:38:18 56
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 05-09-2561 13:31:13 59
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-09-2561 11:14:20 46
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-09-2561 09:40:37 55
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-09-2561 15:34:42 60
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 10-09-2561 10:19:12 39
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-09-2561 11:07:57 58
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-09-2561 11:21:29 51
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-09-2561 14:43:05 46
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 07-09-2561 13:57:34 50
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 06-09-2561 19:29:58 41
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-09-2561 10:13:02 57
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 07-09-2561 11:46:47 53
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-09-2561 19:38:05 53
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-09-2561 09:59:11 53
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-09-2561 12:50:03 60
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-09-2561 15:31:46 91
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 04-09-2561 14:50:52 55
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-09-2561 16:25:14 59
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 11-09-2561 11:15:13 38
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 04-09-2561 17:20:54 59
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 10-09-2561 16:54:01 40
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 05-09-2561 16:26:48 57
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-09-2561 13:12:05 68
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-09-2561 12:04:04 60
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-09-2561 09:30:47 59
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 04-09-2561 13:11:50 63
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-09-2561 15:20:29 61
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 04-09-2561 09:20:32 59
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 07-09-2561 18:04:33 50
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 04-09-2561 16:19:12 58
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 06-09-2561 14:18:52 51
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-09-2561 08:44:59 54
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-09-2561 15:43:52 55
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-09-2561 19:28:17 48
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 06-09-2561 14:17:26 51
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-09-2561 17:16:04 56
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-09-2561 11:57:55 54
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-09-2561 14:59:46 56
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-09-2561 13:10:02 56
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-09-2561 10:39:30 56
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 06-09-2561 11:13:43 55
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-09-2561 10:09:15 56
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-09-2561 11:42:33 55
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-09-2561 10:59:29 55
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-09-2561 09:42:35 66
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-09-2561 13:26:11 63
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-09-2561 15:49:50 53
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-09-2561 11:56:18 53
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 06-09-2561 14:28:52 53
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-09-2561 17:44:50 60
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 06-09-2561 11:42:10 57
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-09-2561 10:59:35 48
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-09-2561 16:20:10 58
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-09-2561 09:14:57 50
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 06-09-2561 15:56:21 50
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 04-09-2561 17:01:11 58
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-09-2561 09:56:14 129
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-09-2561 11:09:41 93
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-09-2561 15:36:35 58
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-09-2561 14:40:42 49
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-09-2561 11:28:46 62
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 05-09-2561 11:02:39 60
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-09-2561 10:19:35 52
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-09-2561 13:41:08 49
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-09-2561 18:34:19 49
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-09-2561 14:07:05 56
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-09-2561 13:58:53 58
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 05-09-2561 16:51:12 55
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-09-2561 18:57:39 54
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-09-2561 12:17:00 56
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 - -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร