รายงาน/งบทดลอง

กันยายน 2563
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 14-10-2563 10:37:46 51
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-10-2563 12:12:44 35
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-10-2563 14:48:37 35
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-10-2563 15:21:44 21
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-10-2563 15:44:56 15
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 08-10-2563 11:10:17 16
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-10-2563 18:50:44 14
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-10-2563 16:50:31 30
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 16-10-2563 09:07:49 17
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-10-2563 17:29:20 20
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 02-10-2563 11:47:21 27
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 20-10-2563 16:55:34 9
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 06-10-2563 14:34:14 17
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-10-2563 16:05:45 19
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-10-2563 14:36:15 18
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-10-2563 16:42:59 25
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 03-10-2563 13:23:08 20
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 20-10-2563 17:20:11 47
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 05-10-2563 15:50:08 27
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-10-2563 16:10:54 28
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-10-2563 15:30:16 26
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 07-10-2563 10:16:12 23
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 06-10-2563 16:38:17 17
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 21-10-2563 12:54:43 8
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 06-10-2563 15:12:40 29
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-10-2563 10:28:47 20
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-10-2563 09:42:03 29
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-10-2563 14:21:05 15
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-10-2563 14:29:20 20
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 18-10-2563 14:50:13 12
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 08-10-2563 13:24:27 16
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-10-2563 11:52:16 23
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 06-10-2563 15:54:03 20
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 06-10-2563 11:16:35 16
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-10-2563 16:16:15 22
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 06-10-2563 14:47:40 18
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 08-10-2563 13:55:11 21
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 08-10-2563 14:28:43 19
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 22-10-2563 14:34:13 1
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 11-10-2563 15:53:21 12
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-10-2563 16:02:41 19
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-10-2563 18:14:58 17
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-10-2563 14:46:08 23
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 09-10-2563 14:41:20 16
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-10-2563 15:58:53 20
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-10-2563 11:28:15 34
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-10-2563 13:04:01 28
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 22-10-2563 10:08:55 4
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-10-2563 11:57:23 25
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 22-10-2563 16:54:46 2
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-10-2563 16:48:20 24
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 01-10-2563 15:51:21 22
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-10-2563 11:18:31 27
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-10-2563 16:02:12 18
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-10-2563 11:41:24 20
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 08-10-2563 12:48:15 15
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 05-10-2563 16:54:42 16
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-10-2563 16:55:24 15
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 07-10-2563 15:27:38 16
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-10-2563 17:22:16 71
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-10-2563 14:15:01 19
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-10-2563 16:46:04 17
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-10-2563 16:07:35 15
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-10-2563 10:28:22 17
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 06-10-2563 18:01:14 21
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-10-2563 11:37:58 14
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 06-10-2563 14:33:27 24
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 14-10-2563 11:40:37 28
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-10-2563 11:44:33 25
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 02-10-2563 16:27:31 21
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-10-2563 15:19:24 22
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-10-2563 12:10:41 16
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 14-10-2563 13:20:45 17
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 21-10-2563 09:59:21 12

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร