รายงาน/งบทดลอง

กุมภาพันธ์ 2563
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 16-03-2563 10:59:02 97
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 05-03-2563 14:06:59 117
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 04-03-2563 13:09:49 142
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 05-03-2563 11:35:01 112
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-03-2563 08:41:49 106
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-03-2563 09:34:44 108
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-03-2563 14:31:33 97
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 03-03-2563 17:10:32 148
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-03-2563 12:46:28 135
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-03-2563 10:19:23 140
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 04-03-2563 09:54:09 140
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 03-03-2563 17:04:28 143
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-03-2563 15:04:05 142
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 04-03-2563 17:03:59 144
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 04-03-2563 15:12:28 141
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 04-03-2563 18:23:51 139
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 02-03-2563 16:26:35 140
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-03-2563 10:40:44 151
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 05-03-2563 14:01:09 119
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 06-03-2563 10:39:28 146
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-03-2563 11:37:56 120
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-03-2563 20:12:52 141
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-03-2563 13:33:06 159
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-03-2563 16:34:54 158
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-03-2563 18:27:43 152
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-03-2563 11:09:21 156
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-03-2563 15:32:40 118
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-03-2563 17:10:43 145
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 04-03-2563 14:57:45 149
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 05-03-2563 09:47:44 118
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 04-03-2563 16:28:05 146
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-03-2563 16:11:27 117
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 - -
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-03-2563 15:50:14 152
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 03-03-2563 18:41:56 155
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-03-2563 16:18:45 114
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 03-03-2563 15:19:58 153
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 06-03-2563 15:13:03 105
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-03-2563 13:37:39 99
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-03-2563 10:02:17 147
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-03-2563 15:22:05 123
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-03-2563 18:43:59 93
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-03-2563 15:35:18 96
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 03-03-2563 11:48:25 151
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 04-03-2563 09:33:45 145
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-03-2563 12:13:04 105
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 04-03-2563 10:18:28 149
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-03-2563 16:44:04 147
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-03-2563 14:10:26 147
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-03-2563 14:46:06 149
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 04-03-2563 15:36:32 151
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 06-03-2563 15:11:23 97
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 03-03-2563 15:53:38 148
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 03-03-2563 15:25:20 149
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 09-03-2563 14:01:09 87
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-03-2563 12:45:58 97
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 09-03-2563 09:22:22 76
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-03-2563 14:38:58 113
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-03-2563 15:44:50 114
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-03-2563 14:18:54 195
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-03-2563 09:25:34 110
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-03-2563 13:22:56 116
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 04-03-2563 10:43:58 149
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 05-03-2563 07:41:41 122
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-03-2563 11:42:05 149
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 04-03-2563 09:17:21 140
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 04-03-2563 11:42:41 147
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 04-03-2563 13:49:44 144
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-03-2563 13:40:34 141
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 09-03-2563 16:24:33 94
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 05-03-2563 11:17:06 120
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 05-03-2563 10:12:27 123
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 09-03-2563 15:42:43 74
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-03-2563 10:21:50 182

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร