รายงาน/งบทดลอง

พฤษภาคม 2565
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 14-06-2565 10:43:57 21
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-06-2565 15:59:48 29
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-06-2565 16:04:46 25
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-06-2565 16:10:14 23
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-06-2565 14:19:41 28
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 08-06-2565 12:03:23 22
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-06-2565 17:01:48 26
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-06-2565 10:08:05 31
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-06-2565 15:44:44 29
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-06-2565 17:56:14 27
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-06-2565 14:24:49 25
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-06-2565 15:45:07 29
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 02-06-2565 13:55:10 39
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-06-2565 12:02:55 27
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 08-06-2565 09:57:09 24
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-06-2565 14:31:10 39
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 07-06-2565 16:45:36 27
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-06-2565 13:52:53 32
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 07-06-2565 16:22:32 22
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 02-06-2565 16:18:32 30
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 06-06-2565 20:03:55 27
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 07-06-2565 21:08:50 37
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 09-06-2565 11:17:02 23
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-06-2565 14:32:15 34
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 06-06-2565 15:40:17 26
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 07-06-2565 14:39:47 23
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 06-06-2565 18:13:02 25
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 08-06-2565 10:19:00 23
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-06-2565 15:35:11 32
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 02-06-2565 10:32:27 30
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-06-2565 14:47:54 23
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 07-06-2565 11:19:30 26
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 07-06-2565 11:10:25 26
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 06-06-2565 17:11:59 25
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-06-2565 17:10:06 24
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 06-06-2565 17:50:53 26
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-06-2565 09:21:24 24
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 - -
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-06-2565 15:05:24 24
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 06-06-2565 16:16:57 27
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 02-06-2565 16:23:48 35
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-06-2565 12:34:30 27
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 07-06-2565 13:13:09 23
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 09-06-2565 14:55:43 22
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 08-06-2565 18:31:16 21
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-06-2565 14:16:33 27
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-06-2565 18:32:39 28
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 07-06-2565 17:13:17 25
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-06-2565 09:41:57 29
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 07-06-2565 16:33:47 26
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-06-2565 14:32:15 28
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 09-06-2565 13:34:42 17
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 06-06-2565 16:57:46 30
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-06-2565 13:57:13 28
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-06-2565 14:47:19 25
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-06-2565 10:49:09 22
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-06-2565 14:49:23 26
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 03-05-2565 15:45:53 30
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-06-2565 14:20:23 28
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 07-06-2565 10:45:46 23
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-06-2565 15:08:56 29
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-06-2565 16:39:28 21
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-06-2565 14:35:09 26
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 17-05-2565 18:11:33 32
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 08-06-2565 16:33:51 20
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-06-2565 11:06:07 24
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-06-2565 13:39:18 26
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 10-06-2565 12:48:24 21
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 07-06-2565 10:56:22 23
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-06-2565 12:05:45 29
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-06-2565 09:44:32 23
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-06-2565 17:35:21 25
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 07-06-2565 11:06:47 28
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-06-2565 15:27:08 34

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร