รายงาน/งบทดลอง รายเดือน

พฤศจิกายน 2560
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 07-12-2560 11:43:42 26
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 04-12-2560 16:16:23 36
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-12-2560 10:33:13 31
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-12-2560 16:13:36 37
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-12-2560 16:20:21 25
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-12-2560 17:16:08 24
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-12-2560 10:26:52 23
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-12-2560 11:05:16 21
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-12-2560 13:15:37 25
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-12-2560 13:22:32 39
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-12-2560 13:44:32 20
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-12-2560 15:40:10 29
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 07-12-2560 10:30:06 19
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-12-2560 09:33:52 28
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-12-2560 11:46:32 22
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 01-12-2560 10:43:51 49
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-12-2560 18:24:47 23
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 06-12-2560 13:03:42 24
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 01-12-2560 09:51:07 54
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 04-12-2560 16:00:48 28
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 04-12-2560 09:36:58 32
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 03-12-2560 11:06:28 35
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 01-12-2560 13:47:11 46
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 04-12-2560 10:27:42 24
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 06-12-2560 11:25:36 27
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-12-2560 15:00:06 31
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-12-2560 14:19:25 27
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-12-2560 11:17:40 23
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 02-12-2560 14:08:57 40
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 06-12-2560 11:59:25 20
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-12-2560 11:23:09 21
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-12-2560 11:05:11 24
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 06-12-2560 11:29:02 22
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 04-12-2560 14:36:08 30
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-12-2560 10:35:01 25
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-12-2560 16:41:33 32
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-12-2560 16:55:14 24
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 06-12-2560 17:52:15 24
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-12-2560 09:11:59 27
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 06-12-2560 17:17:28 20
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 04-12-2560 16:28:05 29
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-12-2560 13:14:25 21
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-12-2560 16:16:56 39
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 04-12-2560 13:10:30 33
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 07-12-2560 14:57:15 19
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-12-2560 09:52:37 32
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-12-2560 13:41:55 27
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 06-12-2560 17:01:03 29
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-12-2560 14:59:48 21
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-12-2560 15:01:47 23
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 04-12-2560 18:10:56 33
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 07-12-2560 14:56:40 17
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-12-2560 11:08:33 20
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 04-12-2560 14:57:08 28
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-12-2560 14:55:15 24
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-12-2560 11:37:22 19
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-12-2560 13:13:51 21
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-12-2560 14:33:14 17
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 01-12-2560 15:23:12 39
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 06-12-2560 16:58:26 25
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 04-12-2560 14:35:52 29
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-12-2560 16:24:01 28
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-12-2560 10:30:09 23
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-12-2560 11:31:36 22
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 06-12-2560 10:39:43 24
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-12-2560 11:53:04 19
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 12-12-2560 10:56:14 5
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-12-2560 17:05:07 24
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-12-2560 14:38:52 27
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-12-2560 17:12:30 21
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-12-2560 16:09:15 17
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-12-2560 14:39:18 20
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 01-12-2560 11:28:45 41
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-12-2560 19:52:59 29

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร