รายงาน/งบทดลอง รายเดือน

กันยายน 2560
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 06-10-2560 15:33:02 59
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 04-10-2560 14:21:00 75
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 04-10-2560 17:09:32 72
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 03-10-2560 12:01:06 85
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 04-10-2560 17:27:54 69
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-10-2560 09:55:12 64
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-10-2560 14:25:11 65
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 09-10-2560 09:18:42 49
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 04-10-2560 13:59:05 66
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-10-2560 11:21:32 57
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-10-2560 13:35:16 62
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 03-10-2560 18:20:13 69
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 06-10-2560 13:52:58 54
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-10-2560 11:45:04 62
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-10-2560 13:45:02 70
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 03-10-2560 17:17:57 68
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-10-2560 16:52:58 56
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-10-2560 10:49:35 62
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-10-2560 17:43:41 87
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 04-10-2560 13:04:06 65
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 02-10-2560 16:15:25 90
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-10-2560 10:52:01 68
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-10-2560 16:39:43 74
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 04-10-2560 10:38:14 63
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 05-10-2560 17:28:23 61
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-10-2560 13:44:09 68
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 04-10-2560 09:39:50 74
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-10-2560 10:09:08 62
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 04-10-2560 17:13:42 66
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 06-10-2560 11:25:03 57
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-10-2560 10:53:03 55
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-10-2560 14:34:27 53
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-10-2560 17:41:00 62
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-10-2560 16:59:13 72
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-10-2560 16:44:49 56
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-10-2560 17:15:17 59
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-10-2560 11:39:04 61
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-10-2560 19:00:43 63
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 05-10-2560 15:27:33 64
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-10-2560 09:29:07 64
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-10-2560 10:20:51 62
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-10-2560 15:32:20 56
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-10-2560 19:55:38 62
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 04-10-2560 16:05:41 63
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-10-2560 16:47:44 68
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 04-10-2560 09:17:57 73
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 05-10-2560 15:21:37 76
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-10-2560 15:29:56 68
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 09-10-2560 09:25:39 48
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-10-2560 19:00:50 61
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 03-10-2560 18:01:40 74
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 04-10-2560 15:52:34 62
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 04-10-2560 13:18:26 67
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 05-10-2560 11:43:37 59
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 04-10-2560 16:45:01 66
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-10-2560 15:43:27 60
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 03-10-2560 16:44:46 66
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 06-10-2560 09:50:47 60
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 09-10-2560 10:14:08 49
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 06-10-2560 09:00:05 72
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 03-10-2560 16:22:45 70
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-10-2560 09:29:14 68
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-10-2560 14:00:31 56
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 04-10-2560 09:16:51 69
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 04-10-2560 14:00:48 67
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-10-2560 12:48:19 62
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 06-10-2560 10:55:37 57
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-10-2560 12:22:35 61
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 03-10-2560 14:14:33 68
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-10-2560 14:09:41 56
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 04-10-2560 14:51:17 63
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 04-10-2560 16:22:37 68

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร